Využite API pre automatizáciu firmy

 • jednoduchý prenos dát
 • prepojenie s inými systémami
 • úspora času a zdrojov

API net v ABRA Gen

LP - Chci se dozvědět více SK

Prečo automatizovať s ABRA Gen API?

Vďaka API vám pri automatizácii firemných procesov výrazne ubudne rutinná ľudská práca. Stačí systém ABRA Gen cez API prepojiť s inými aplikáciami a zariadiť ich automatickou vzájomnou komunikáciou.
 • Obmedzíte chyby na minimum.
 • Rozložíte záťaž na viac serverov, a zaistíte tak škálovateľnosť a vysokú dostupnosť.
 • Získate presne tie dáta, ktoré potrebujete. Využite výkonný dopytovací jazyk.
 • Prepojíte ERP ABRA Gen s ľubovoľným programovacím jazykom a operačným systémom.

API v praxi

Čo také prepojenie prináša používateľom informačných systémov? Takmer neobmedzené možnosti, ako vylepšiť každodenné firemné procesy.  Dáta z výroby sa prostredníctvom API pošlú do systému, kde sa s nimi môže ďalej pracovať. Obchodník v teréne odošle cez mobil množstvo predaného tovaru, ktoré sa okamžite odčíta zo skladu. Manažér si kedykoľvek a kdekoľvek zobrazí v aplikácii pre smartwatch firemné dáta. Stačí, keď sa pozrie na ľavú ruku. V systéme sa tiež ihneď objavia údaje o množstve pohonných hmôt, ktorí zamestnanci natankovali v priebehu pracovnej cesty. Ano je to tak. Údaje z tankovacích kariet, ktorými platíte na benzínových pumpách, sa vďaka API dostanú do informačného systému.

Konkrétne príklady

 • Automatizované prepojenie ABRA Gen so systémom odberateľov respektíve dodávateľov.
 • Sprístupnenie dát z ABRA Gen pre externé analytické nástroje.
 • Napojenie externých e-shopov, CRM a ďaľších špeciálnych aplikácií (webových aj mobilných) na ABRA Gen.

ABRA Gen prináša inovácie

ERP systém ABRA Gen sa prispôsobí rôznym odborom podnikania. Pokrýva každú firemnú oblasť – od predaja. skladu, CRM až napríklad po výrobu a účtovníctvo. Obvykle slúži ako jediný informačný systém vo firme. Vďaka modernému rozhraniu API dokáže jednoducho spolupracovať s externými aplikáciami rôznych dodávateľov.
 • prináša dokonalý prehľad o celej firme
 • ponúka plne modulárne all-in-one riešenie
 • je vhodný pre všetky odvetvia podnikania

ERP ABRA Gen v 63 sekundách.

Schéma fungovania API s ERP ABRA Gen