Rodný list - všetky informácie o pôvode výrobku na jednom mieste

3. 12. 2019
Rodný list výrobku
Požadujú od vás zákazníci preukázateľné doloženie pôvodu vzniku vašich výrobkov a ich častí vrátane sériových čísel? Teraz im môžete ľahko vyhovieť vďaka informačnému systému ABRA Gen, ktorý za vás eviduje všetky informácie o výrobku v rodnom liste. Rodný list výrobku eviduje podobne ako u človeka údaje o pôvode výrobku a jeho zrode. V digitálnej dobe sa však informácie neevidujú na papierovej listine, ale na jednom mieste v informačnom systéme. V ABRA Gen je týmto miestom agenda Rodné listy výrobkov. Zbiehajú sa tu všetky informácie o výrobkoch, ktoré môžu vznikať na rôznych miestach systému. Rodný list výrobku - kusovník

Čo obsahuje rodný list výrobku:

 • Pomenovanie podľa šarže/sériového čísla a podľa názvu výrobného príkazu.
 • Informácie z pracovného lístku – dátum a miesto zrodu (napr. konkrétna dielňa, v ktorej sa výrobok tvoril) a pracovníkov, ktorí sa na výrobe podieľali.
 • Faktory prostredia sledované pomocou čidiel IoT pri výrobe na dielňach (teplota, rýchlosť linky, vlhkosť a pod.).
 • Odkaz na výrobný príkaz, ktorý obsahuje sériové číslo alebo šaržu, množstvo, kusovník a technologický postup, zákazku, firmu a pod.
 • Doklady, ktoré súvisia s výrobkom.
 • Nezhody, ktoré sa opravovali a poznámky z výroby.
 • Väzbu s príjemkou na sklad, kde sa môžu evidovať faktory prostredia zozbierané pomocou čidiel IoT pri skladovaní.
 • Odkaz do číselníka sériových čísel, kde je dátum exspirácie.
 • Väzbu na komponenty, z ktorých sa výrobok skladá. Komponentom môže byť materiál nejakej šarže alebo polotovar, ktorý bol vyrobený aj iným výrobným príkazom.
 • Zostavy, do ktorých bol daný komponent zamontovaný.
Komponentné väzby prepájajú informácie z výrobných príkazov všetkých čiastkových častí výrobku. Každý z týchto príkazov má svoj svet dát, a tieto svety sa vďaka komponentnej väzbe spájajú a reťazia. Všetky informácie sú potom súhrnne zobrazené na jednom mieste – v Rodnom liste. Pozrite sa, ako systém ABRA Gen riadi výrobu.

Komponentný strom

Súčasťou každého výrobného príkazu je kusovník, ktorý presne stanovuje materiály a komponenty, z ktorých sa výrobok skladá. Komponentný strom naproti tomu obsahuje konkrétne sériové čísla, ako sú spojené, čo je kam zamontované, pričom jednotlivé komponenty môžu byť vyrábané rôznymi výrobnými príkazmi. Tým je zaistená rýchla dohľadateľnosť všetkých komponentov a ich materiálov, čo je nutná požiadavka napr. v potravinárskom, farmaceutickom i automotive priemysle. V agende Rodné listy výrobku potom na príslušných záložkách vidíte:
 • Komponenty (podriadené položky stromu, teda časti, z ktorých sa komponent skladá) Rodný list výrobku - zoznam komponentov
 • Zostavy (nadriadené položky stromu, teda výrobky, v ktorých je komponent súčasťou) Rodný list výrobku - zoznam nadradených zostáv

Čo rodný list umožňuje:

 • zhromažďovať súhrnné informácie na jednom mieste
 • rýchly prístup k zdrojovým dátam
 • opravovať napojenie na komponenty a pridávať poznámky
 • rýchle vyhľadávanie v dostupných údajoch, môžete napr. nájsť všetky výrobky v danom období obsahujúce nejakú nezhodu
 • ľahká dohľadateľnosť – vďaka evidencii komponentov je možné dohľadať, v akom výrobku sa nachádza konkrétny diel alebo materiál. Je možné filtrovať výrobky podľa požadovaných podmienok, napr. všetky výrobky, ktoré boli vyrobené na pracovisku v čase, kedy bola prekročená hraničná teplota.
10 dôvodov prečo digitalizovať firmu