Rozbehajte API v ABRA GEN podľa názorného tutoriálu

21. 10. 2016

Chcete v ABRA Gen používať API rozhranie a neviete, ako začať? Môžete využiť školenie, v prípade ak je vám bližšie samoštúdium, máme pre vás elegantné riešenie:

ABRA API Tutoriál.

Tutoriál je určený stredne pokročilým užívateľom ABRA Gen, ktorí nemajú s API veľké skúsenosti, a napriek tomu by sa chceli dozvedieť, ako s API rýchlo a efektívne začať pracovať.

Na preštudovanie podkladov a vyhotovenie všetkých priložených príkladov budete potrebovať asi pol dňa. Je ale na vás, ako si samo štúdium rozvrhnete a koľko z tutoriálu zvládnete naraz. Témy jednotlivých kapitol zodpovedajú praktickému postupu. Je preto vhodné si popisované akcie priamo skúšať a postupy si tak reálne zažiť. 

Každá kapitola je zakončená krátkym testom, ktorý vám formou niekoľkých otázok dá okamžitú spätnú väzbu, a odporúčanie na prechod do ďalšej kapitoly, alebo opakovanie. 

Tutoriál vás prevedie krok za krokom témami nastavenia Web API, prípravy k prevádzke API a samotného API dotazovania sa. Stručne sa dotýka týchto oblastí :

  • Základné informácie: z akých komponentov sa ABRA API skladá a čo je možné pomocou nich robiť.
  • Nastavenie a spúšťanie: čo a ako nastaviť a spustiť.
  • Základné otázky: akým spôsobom získavať dáta a ako s nimi manipulovať.

Tutoriál síce nepopisuje všetky možné riešenia (väčšinou vyberá tie najjednoduchšie) ani nepokrýva všetky aspekty a funkcie ABRA API rozhrania, no po jeho preštudovaní budete určite schopní efektívne pracovať s ABRA API na základnej úrovni .

Tešíte sa? Tak poďme na to.