Rozdelenie firiem v adresári podľa kľúčov

19. 12. 2017

Hromadia sa Vám firmy v Adresári firiem a vy už strácate prehľad, kto je dodávateľ a kto napr. VIP odberateľ? Urobte si s pomocou nášho tipu v adresári poriadok. Zoznam firiem v adresári možno jednoducho rozdeliť do niekoľkých skupín, podľa individuálnych požiadaviek spoločnosti, ktorá systém ABRA Gen požíva.

Príkladom delenia firiem môže byť: odberateľ, dodávateľ, VIP odberateľ, obchodný partner, servisný partner pod. Deliť možno aj podľa regiónu jednotlivých obchodných zástupcov alebo podľa akéhokoľvek iného kritéria. Každá firma z adresára môže byť súčasne vo viacerých skupinách.

Pre rozdelenie firiem, do jednotlivých záujmových skupín môžu byť použité kľúče v adresári.

(Obr 01)

Kľúče na firme sú vidieť v detaile firmy záložka "Kľúče". Voľby "Zobraziť hodnoty za všetky kľúče" a "Zobraziť len začiarknuté" ovplyvňujú, ako sa Vám príznaky zobrazia.

Pri štandardnej implementácii ABRA Gen základnú definíciu kľúčov pre firmu väčšinou pripravuje konzultant.

Pre filtrovanie firiem pomocou kľúčov možno nastaviť:

(Obr 02)

Po kliknutí na tlačidlo "Filtrovať" je možné zvoliť voľbu kľúč a podľa nastavenia volieb sú jednotlivé spoločnosti vybrané. Pre filtrovanie sú možné 3 stavy kľúča. Na našom obrázku musí mať daná firma zapnutú "fajku" pri voľbe Dodávateľ. Odberateľ koncový "prázdny štvorček" - daná firma nesmie mať označené. Ostatné kľúče "modrý štvorček" - hodnota nemá pre daný filter význam.

Kľúče je možné nastavovať firme jednotlivo pri editácii alebo označeným firmám (v zozname firiem) klávesom Insert alebo klikom pravého tlačidla myši voľbou "Hromadné označovanie":

(Obr 03)

Hromadné nastavenie prevediete voľbou „Hromadná oprava kľúčov“:

(Obr 04)

Ak vo svojej spoločnosti chcete zaviesť ďalšie typy kľúčov, slúží k tomu agenda „Definície kľúčov“. Tu je možné jednotlivé kľúče modifikovať, rušiť alebo zakladať.

ABRA Gen podporuje kľúče K0-K15, kde v každom kľúči môže byť až 256 hodnôt.

Ako ukážku si založíme nový kľúč "Veľtrhy", aby sme mohli označovať firmy, ktoré navštívili firemný stánok na výstave. Jednotlivé položky potom predstavujú konkrétne výstavné podujatia.

Spustite agendu Definícia kľúčov (je v strome agend vo vetve Adresár). Stlačte F2 alebo kliknite na tlačidlo "Nový kľúč".

(Obr 05)

Do položky „Hodnoty pre aktuálny kľúč“ zadajte názov celej skupiny. Ďálej musíte založiť apoň jeden názov kľúča, aby bylo možné celú definíciu uložiť. Stlačte preto tlačidlo „Nová hodnota“

(Obr 06)

Zadajte hodnotu kľúča, v našom prípade "Expo shop", stlačíme OK a môžete zadať ďalšiu novú hodnotu alebo celý záznam uložiť.

Od tohto okamihu máte definovaný nový kľúč.

POZOR: ak sa rozhodnete pri definícii niektorý kľúč premenovať (zmeniť jeho význam) alebo ho zrušiť, odporúčame najprv vyfiltrovať firmy s daným kľúčom a hromadne tento kľúč odstrániť.

Po definícii nového kľúča odporúčame ihneď overiť, že žiadna firma v adresári ho nemá nastavený. Ak má, je to spôsobené tým, že pri predchádzajúcom rušení danej definície užívateľ zabudol príznak vyčistiť.

Podľa kľúčov je možné nielen filtrovať, podmienkovať rôzne tlače, ale ich názvy je možné zobrazovať alebo tlačiť pomocou QR funkcií. V prípade potreby vám s tým môže pomôcť skúsenejší IT správca alebo váš konzultant.

Správne nastavené kľúče vám môžu pomôcť napr. v priebehu niekoľkých minút pozvať návštevníkov minuloročnej výstavy na nový ročník.

Ďalším častým využitím je nastavenie kľúča napríklad pri notorických dlžníkoch, ktoré vás varuje pred vydaním objednaného tovaru na faktúru. Informácie je možné zobraziť na príklad na hlavičke dokladu:

(Obr 07)