Aktuality

„Rozhodujem sa vždy na základe faktov,“ hovorí zakladateľ MojaLekáreň.sk Vladimír Finsterle

4. 5. 2020
Vladimír Finsterle, Lékárna.cz
Investícia do ERP systému a ďalších moderných technológií v oblasti e-commerce sa internetovému portálu Lékárna.cz / MojaLekáreň.sk vyplatila. Medziročný rast tržieb sa vyšplhal na 39 percent a vďaka tomu v roku 2019 vyrástol jej obrat na 690 miliónov korún. Čo stojí za úspechom MojaLekáreň.sk? Spýtali sme sa priamo jej zakladateľa PharmDr. Vladimíra Finsterleho, MBA, čo sa mu pri riadení firmy osvedčilo a akú rolu pri tom hrá digitalizácia. Vladimír Finsterle Lékárna.cz

Zapodievate sa pomerne širokým spektrom aktivít – od digitálneho marketingu pre farmaceutické firmy cez e-vzdelávanie lekárov až po internetovú lekáreň. Čo tieto vaše podnikateľské aktivity spája?

Všetky naše aktivity majú spoločnú tému zdravotníctvo, inovácia, technológie, a hlavne sú súčasťou vízie našej firmy. Poskytujeme riešenia a nástroje všetkým, ktorí sa starajú o zdravie iných, vzdelávajú sa alebo poskytujú zdravotné služby pacientom.

Máte za sebou dvadsaťročnú firemnú históriu, čo sa Vám osvedčilo pri riadení firmy?

Za celú dobu sa mi osvedčila jedna dôležitá vlastnosť – vytrvalosť. Neuhnúť z cesty, nevzdať sa pri prvom neúspechu a neustále sa pokúšať svoju myšlienku, ideu alebo inováciu presadiť. Druhou dôležitou firemnou súčasťou, ktorá v Lékárna.cz veľmi dobre a dlhodobo funguje, sú ľudia. Ľudia, ktorým môžem dôverovať a ktorí zdieľajú s firmou svoje nápady a úsilie. To sú pre mňa dva piliere, na ktorých MojaLekáreň.sk stojí.

Kedy ste došiel k myšlienke, že digitalizácia procesov je pre firmu „must have“?

Naše firma od začiatku neustále prechádza rôznymi cyklami. Zhruba po ôsmich alebo deviatich rokoch som došiel k záveru, že extenzívny rozvoj už nie je možné udržať intuitívne v hlave alebo v exceloch, ale je potreba prísť s nejakým systémom, ktorý vás podrží. Podrží vás v situáciách, kedy už nápady nestačia a je potrebné sa dívať do detailov a posudzovať rôzne varianty ďalšieho rozvoja na tvrdých dátach. Bolo to po určitej fáze, kedy som sa rozhodoval, či pokračovať v rozvoji firmy, alebo ju predať. Pre pokračovanie som potreboval silnú dátovú základňu.

Lékárna.cz v minulom roku ešte pred pandémiou významne rástla, rýchlejšie ako konkurencia. Čo za tým úspechom stojí?

Rast nebol náhodný. Bolo to naplnenie myšlienky dlhodobosti a vytrvalosti. Prvým krokom bola investícia do ERP systému, konkrétne do ABRA Gen. Nasledovala modernizácia skladového hospodárstva a celej logistiky, bez ktorej nemôže e-commerce dlhodobo rásť. Tretím krokom je frontend a vlastná ergonómia nakupovania, zákaznícka skúsenosť. Na to sme sa zamerali v uplynulých šiestich rokoch. Konečne sa vnútorná energia firmy uvoľnila a uprela sa zákazníckym smerom. Zákazníci to ocenili, čo sa ukázalo na číslach.

Informačný systém je základom každej firmy. Aké kritéria ste zvažoval pri výbere systému/platformy pre svoj biznis?

Pre mňa boli dôležité štyri kritéria. Prvým bolo pochopenie komplexnosti nášho biznisu. Online lekárenstvo nie je úplne jednoduchá disciplína e-commerce. Je potreba zohľadniť určité špecifiká lekárenstva, ktorým sa musel ERP prispôsobiť. Druhým kritériom bola škálovateľnosť. Firma sa vyvíja a my potrebujeme postupom doby systém dopĺňať. Tretím kritériom je samozrejme cena, ktorá je skutočne až na treťom mieste. A konečne dôležitú rolu hral obecne prístup managementu a ľudí, ktorí definovali produkt. Pomohli nám s celým prechodom od jedného systému k druhému.

Čo odporúčate pri tomto rozhodovaní nepodceniť?

Kľúčové poučenie z celého procesu bolo nepodceniť realitu, z ktorej do takého procesu vstupujete. Je potreba byť až kriticky úprimní v tom, ako máte vnútorné procesy nastavené. Potom sa ukáže, že niektoré procesy musíte úplne znovu nastaviť, aby fungovali efektívne. To asi bolo najväčšie poučenie, byť k sebe úprimní a otvorene komunikovať s ABRA Software.

V čom je pre vás ABRA Gen dôležitý?

Keď máte na jednej strane nápady a vízie a na druhej strane core biznis, veľmi zvažujete, kam svoju energiu venovať. ABRA Gen mi dáva istotu v tom, že klasické procesy, ktoré máme nastavené a ktoré nám generujú zhruba 80 % obratu a zisku, sú skutočne dátovo pod kontrolou a ja sa rozhodujem na základe faktov, nie na základe pocitov. Ty naopak môžu uplatniť v inováciách a rozvoji. Core biznis mi musí fungovať na základe evidence-based dát. A teda má ABRA Gen nezastupiteľnú rolu a bez nich si už nedokážem riadenie firmy predstaviť, do budúcnosti už vôbec nie.

Inovujete komunikáciu v zdravotníctve – ako na tom je podľa Vás digitalizácia v českom zdravotníctve? Prejdeme raz kompletne do „e-zdravotníctva“?

Digitalizáciu zdravotníctva bohužiaľ pribrzdilo niekoľko neúspešných projektov v ČR. Dnes sú napríklad krásnym príkladom fungujúceho systému e-recepty. Súčasná koronavírová situácia digitalizáciu urýchlila. V našej firme vykonávame jeden webinár za druhým, predaj na Lékárna.cz a MojaLekáreň.sk stúpa o 40-50 %. Nechcem tvrdiť, že zdravotníctvo kompletne prejde do digitálnej podoby, to ani nie je možné. Sú však oblasti, najmä v starostlivosti o chronicky chorých pacientov, v prevencii, doplnkovej starostlivosti, adherencii k liečbe, kde digitalizácia prináša úsporu času v prospech pacientov, ktorí vyžadujú a potrebujú fyzický kontakt. Digitalizácia nikdy nenahradí akútne vyšetrenie.

S digitálnymi procesmi a technologickými inováciami ste začali dávno pred tým, ako vypukla koronavírová pandémia. Myslíte si, že vám to pomohlo lepšie zvládnuť súčasnú situáciu?

Môžem si priať, že to tak bolo. Ale hlavným dôvodom bola otvorená komunikácia so zákazníkmi. Dostali sme sa do problémov vďaka tomu, že veľkodistribútori prestali dodávať. Otvorene sme priznali, že objednávky bude možné doručiť s meškaním 3-4 dní. A zákazníci to ocenili. Mali sme presné dáta, ktoré sme mohli komunikovať. Spojením kvalitnej dátovej základne s našou firemnou kultúrou a stratégiou o otvorenej komunikácii so zákazníkmi sme to zvládli.
Vladimír Finsterle, Lékárna.cz
PharmDr. Vladimír Finsterle, MBA, zakladateľ MojaLekáreň.sk a Lékárna.cz. Firma dlhodobo pomáha slabším, ktorí potrebujú našu pomoc. V poslednej dobe je to pomoc v prvej línii ústavom, ktoré sídlia na Chrudimsku v ČR. Dlhodobo podporujeme pacientské organizácie, ako Klub cystické fibrózy alebo Debra.

Ste profesiou lekárnik, aká je budúcnosť lekárenstva a zdravotníctva?

České lekárenstvo, ale nielen české, napriek tomu, že sa pohybujeme v európskom kontexte, stojí na rozhraní, akou cestou sa do budúcna vydať. Z môjho pohľadu je lekárenstvo v prvej línii zdravotnej starostlivosti. Často sa lekárenstvo spája so sociálnym kontaktom. Ale budúcnosť lekárenstva vidím v distančnej konzultácii. Konzultácii k adherencii, vidím priestor v preventívnych screeningových programoch, starostlivosti o chronicky chorých. Vlastný výdaj liekov (krabičiek) sa dá veľmi dobre automatizovať alebo odovzdať niekomu inému. Odbornosť lekárnika nie je v logistických službách.

Ako dlho spolupracujete s ABRA Software?

K rozhodnutiu investovať do skladov, dátových procesov, ERP a frontendu sme pristúpili zhruba pred šiestimi alebo siedmimi rokmi. Od reálneho spustenia ABRA Gen, teda od skutočnej podpory v riadení celej firmy, to sú štyri roky. Z toho vyplýva, že rozhodnutie o zavedení ERP systému nie je na dva roky, ale minimálne na dekádu. Pokiaľ vzájomná spolupráca bude fungovať tak, ako teraz funguje, nie je dôvod systém meniť. Za to ďakujem ABRA Software.

Ďakujeme za rozhovor

ERP ABRA Gen môže pomáhať aj vám. Kontaktujte nás.

Please select a valid form