Rozhodujte sa na základe aktuálnych informácií

28. 7. 2021
BI report
V dnešnej dobe mnoho firiem trápi neistota. Ako si na tom stojí naša firma? O koľko sa zmenili tržby a ako sa odchyľujú od plánu? Ako sa vyvíjajú mzdové náklady? Aký je objem pohľadávok a akým z nich je nutné sa obratom venovať? Koľko tovaru je na sklade a ako dlho zásoby približne vydržia? Pre manažment je kľúčové poznať odpovede na tieto a ďalšie otázky ihneď a vidieť hlavné firemné informácie prehľadne, online a v správnych súvislostiach. Kľúčovú rolu v controllingu a finančnom riadení zohrávajú informácie, ktoré sú nevyhnutné pre správne a rýchle rozhodovanie v core biznise. V reálnom svete sú informácie roztrieštené po celej firme. Časť napríklad leží v nákupnom oddelení, s inými pracuje vedúci skladu, kus informácií sa skrýva vo výrobe, financie sa sumarizujú v účtovníctve. Úlohou controllingu by mala byť schopnosť všetky tieto čriepky poskladať dohromady, doplniť o ďalšie dáta či informácie, a nakoniec všetko preložiť do zrozumiteľného jazyka pre potreby manažmentu. Ak ste zvolili vhodné riešenie pre e-commerce, všetky primárne dáta eviduje informačný systém a s využitím nástroja Business Intelligence môže každý manažér relevantný KPI's sledovať na jednom mieste v ucelených a prehľadných reportoch. Správne nastavené ukazovatele vám svojím vývojom navyše pomôžu odhadnúť budúcnosť a pružne reagovať na situáciu na trhu. Aby Business Intelligence slúžilo k efektívnemu rozhodovaniu, je nutné pred implementáciou dôkladne definovať všetky relevantné dáta. Ako k implementácii pristúpiť a ako čo najlepšie nastaviť samotnú vizualizáciu? Účelom všetkých nástrojov controllingu, vrátane vizualizácie, je uľahčenie práce, a predovšetkým dosiahnutie správneho a rýchleho rozhodnutia. Zmyslom nie je prácne generovanie reportov pre reporty samotné, ale získavanie informácií v potrebných súvislostiach. Správne nastavené a používané nástroje vizualizácie umožňujú dáta triediť, prepájať a zoskupovať tak, aby každému jednotlivému užívateľovi / manažérovi uvoľnili ruky pre skutočnú prácu. Pred samotnou implementáciou je teda vhodné zohľadniť, aké informácie, prehľady, štatistiky a súvislosti používatelia systému najčastejšie hľadajú a aké otázky, na ktoré systém môže ponúknuť odpovede, si užívatelia pri svojej práci kladú. Vo všetkých bodoch je dobré mať na pamäti hlavný cieľ - získanie znalosti potrebnej k rozhodnutiu. "Musíte vedieť, čo chcete pozorovať, na čo sa pýtajú ľudia vo firme, čo im k práci chýba, čo potrebujú. Keď majú informácie, dobre sa im pracuje, nestrácajú čas a všetko funguje." Vysvetľuje Peter Dobeš, majiteľ spoločnosti Bricol M a farmy Ranch 13, ktorý používa riešenie od ABRA Software už niekoľko rokov a dodáva: "Vďaka BI odhaľujeme vlastné úspechy aj chyby, plánujeme nákup aj obchodnú činnosť, máme perfektný prehľad o zákazníkoch aj produktoch a vyhodnocujeme parametre pre interné odmeňovania." K nastaveniu funkčného controllingu a finančného riadenia je vhodné oprieť sa o služby kvalitného partnera, ktorý sa na vašu firmu pozerá jej očami a porozumie skutočným potrebám majiteľa či manažmentu. ABRA Software vám v tomto smere ponúka kompletný tím špecialistov z rôznych odborov, ktorí navrhnú riešenie šité na mieru vášmu podnikaniu a zároveň ho vie realizovať v praxi. Článok bol publikovaný v rámci blogového seriálu webu Upterdam – konferencie o trendoch a inováciách z e-commerce sveta.

Chcete sa aj vo svojej firme rozhodovať na základe faktov? Kontaktujte nás, spoločně nájdeme riešenie.

Please select a valid form