Rýchle fulltextové hľadanie agendy

11. 3. 2016

V informačných systémoch ABRA sa dajú jednotlivé agendy spúšťať rôznymi spôsobmi. Dnes vám odporučíme novú funkciu pre absolútne najrýchlejšie spustenie agendy pomocou fulltextového hľadania podľa reťazca.

Agendu môžete vyhľadať a spustiť rôznym spôsobom. Teraz odporúčame využívať nové funkcie rýchleho a efektívneho fulltextového vyhľadávania (podľa reťazca) v dolnej časti okna pre spúšťanie agend. Stačí v ňom zadať napríklad "fak vyd" a ihneď sa vyhľadá agenda Faktúry vydané, ktorú potom možno len stlačením klávesu Enter rovno spustiť.

Ukážka fulltextového vyhľadávania agendy

Rýchle (fulltextové) hľadanie môže pracovať v dvoch režimoch spracovania znakov zadaných z klávesnice. Tieto režimy sa prepínajú v nastaveniach vlastností okna agend.

Predvolený režim okamžitého hľadania

V predvolenom režime sa zadané znaky použijú pre okamžité hľadanie. Pritom dochádza k filtrovaniu vyhovujúcich agend ihneď po zapísaní znakov bez ohľadu na pozíciu kurzoru.

Ak je kurzor v ľubovoľnom mieste okna, všetky písmená zadané na klávesnici sa odovzdávajú do hľadajúceho editačného prvku v paneli pre rýchle hľadanie. Filtrovanie začne byť funkčné, keď sú zadané aspoň dve písmená.

Zapísaný vyhľadávaný reťazec možno kedykoľvek doplniť o ďalšie písmená alebo vymazať klávesom Backspace. Kurzor môžete rýchlo prepnúť do panelu Hľadaj klávesovou skratkou Ctrl + F, čím dôjde zároveň aj na označenie celého obsiahnutého textu (ak tam zostal z predchádzajúceho hľadania), takže následne zapísané znaky prepíšu pôvodný obsah. To možno s výhodou využiť pre nové hľadanie.

Režim hľadania po stlačení Ctrl + F

Hľadanie sa aktivuje až po stlačení Ctrl + F. K filtrovaniu vyhovujúcich agend dôjde len vtedy, ak je kurzor v paneli Hľadanie.

Kurzor môžete rýchlo prepnúť do panelu Hľadaj klávesovou skratkou Ctrl + F, obdobne ako v predchádzajúcom prípade. Ak chcete spustiť prvú z nájdených agend, stlačte Enter. Ak chcete medzi dohľadanými agendami vybrať inú, presuňte kurzor do plochy zložky Výsledok hľadania (najrýchlejšie pomocou kurzorovéj šípky nahor) a potom vyberte agendu, ktorá sa má spustiť. Mazanie klávesom Backspace funguje vždy, aj keď kurzor nie je v paneli hľadania.