O produktoch

S našou novinkou máte požiadavky na nákup pod kontrolou

6. 9. 2020
Ako vytvoriť v informačnom systéme požiadavky na objednávky

Získajte nad nákupom tovaru či materiálu vo svojej firme plnú kontrolu. Vďaka novému procesnému riadeniu na požiadavky na objednávky vydané môžete teraz lepšie plánovať, sledovať stav jednotlivých objednávok aj celého nákupu a riadiť jeho chod.

Procesné riadenie na požiadavky na objednávky vydané

Od verzie ABRA Gen 20.1 môžete v nákupnom procese aktivovať procesné riadenie, vďaka ktorému je možné vždy spätne dohľadať, aké požiadavky na nákup boli v minulosti zadané a kto ich vytvoril. Aktuálne teda nedochádza k odstraňovaniu záznamov po vygenerovaní objednávok vydaných a tým je zachovaná história požiadaviek.

Ako procesné riadenie na požiadavky na objednávky funguje

Zamestnanci firmy, ktorí môžu vytvárať požiadavky na objednávky, zadávajú požiadavky ako plánovacie. Automaticky sa u nich nastaví stav „V príprave“. Po dokončení zadávateľ zmení stav „V príprave“ na stav „Odoslané“.

Zmena stavu požiadavky na objednávku vydanú

Nakupčí pri požiadavke v stavu „Odoslané“ posúdi, či ich príjme k spracovaniu (prepne ich do stavu „Potvrdené“) alebo zamietne (vráti do stavu „V príprave“, prepne do stavu „Storno“ alebo zmaže).

Prepnutie do stavu Potvrdené

Z prijatých požiadaviek nakupčí vytvára objednávky. Vytvorenie objednávky spôsobí automatické prepnutie požiadavky do stavu „Vybavené“.

Automatické prepnutie Požiadavky do stavu „Vybavené“

Prostredníctvom nastavenia rolí v rámci definície prechodu na stav „Potvrdené“ je možné zriadiť, aby zadávateľ požiadaviek po zmene stavu nemohol požiadavky editovať. Nakupčí tak bude mať istotu, že mu už potvrdené požiadavky zadávateľ bez jeho vedomia spätne neopravuje.

Nastavenie rolí v rámci definície prechodu na stav „Potvrdené“

Všetky požiadavky na objednávky sú v systéme stále zachované a management ich má kedykoľvek k dispozícii.

Procesné stavy je možné využiť taktiež k filtrovaniu zoznamu požiadaviek. Napríklad nakupčí si môže vytvoriť obmedzenie pre zobrazenie požiadaviek v stave Odoslané, tj. len nové požiadavky, ktoré doposiaľ nepotvrdil ani nezamietol.

Filtrovanie zoznamu požiadaviek

Zoznam vyfiltrovaných položiek

Procesné riadenie je užívateľsky konfigurovateľné – môžete si nadefinovať vlastné procesné stavy a povolené prechody medzi nimi. Ako nastaviť a začať používať procesné riadenie nájdete v online nápovede.

Obdobne funguje procesné riadenie taktiež na skladových dokladoch. Podrobne sa tejto téme venuje náš článok s názornou video ukážkou.


Zaujímate sa o systém ABRA Gen? Napíšte nám!

Zeptejte se SK