S novým procesným riadením je práca v sklade efektívnejšia

18. 7. 2018
Moderný systém pre správu skladu
Pracujte v sklade efektívnejšie. Vďaka novému procesnému riadeniu na skladových dokladoch môžete teraz lepšie plánovať, sledovať stav jednotlivých položiek aj celého skladu a riadiť jeho chod. Aktuálna verzia ABRA Gen 18.03.18 mimo iného ponúka šikovného pomocníka pri organizácii a správe skladu. Procesné riadenie na skladových dokladoch umožňuje využívať rôzne procesné stavy skladových dokladov a definovať životný cyklus dokladu od prípravy po jeho vybavenie. Umožňuje nastaviť procesné stavy dokladov podľa ich spôsobu spracovania, rolí užívateľov, ktorí s nimi pracujú a práv, ktoré sú im pridelené.

Ako to celé funguje v praxi?

Predstavte si sklad, kde skladník vydáva zákazníkom tovar, ktorý už zaplatili na pokladni. V okamžiku, kedy zákazník zaplatí, vznikne v ABRA Gen dodací list, ktorý sa skladníkovi zobrazí v stave K vydaniu. V tomto stave je už tovar pomyselne zablokovaný pre zákazníka, nemôže byť teda vydaný niekomu inému. Skladník si tento dodací list vytlačí a prepne do stavu Vydávané, aby ho nezačal omylom vybavovať kolega. S listom vyrazí medzi do skladu a pripraví všetky položky. Potom s nimi zamieri k výdajnému miestu, kde čaká zákazník so zaplatenou účtenkou, alebo faktúrou. Zákazníkovi predá tovar a nechá si podpísať dodacie listy. V ABRA Gen následne prepne tento dodací list do stavu Vybavené. Tým sa tovar odpíše zo skladu. Pri organizácii skladu sa môže navyše využiť prideľovanie zodpovedných osôb a rolí. Tým získate prehľad o tom, aký skladník, na čom pracuje. Na zozname dodacích listov okamžite vidíte, ktorý dodací list si konkrétny skladník vzal na starosť a ostatní skladníci nebudú mať úpravy týchto dodacích listov povolené. Ďalšie varianty využitia a viac podrobností o procesnom riadení aj ako ich správne nastaviť nájdete v online nápovede. Detailné technické informácie taktiež nájdete v metodickej príručke Procesné riadenie na skladových dokladoch (PDF v ČJ). Všetky PDF príručky nájdete v online nápovede.