Skladová optimalizácia s informačnými systémami ABRA

8. 9. 2013

ABRA Software uviedla nový voliteľný doplnok ku svojim informačným systémom, ktorý sa špecializuje na efektívne riadenie zásob, plánovanie predajov a promo aktivít.

Doplnok je zameraný na naplňovanie cieľov dostupnosti skladových položiek podľa stanovenej obchodnej stratégie. Manažér predaja môže voliť úroveň dostupnosti tovaru so zohľadnením faktorov počtu obslúžených zákazníkov voči zvyšovaniu objemu viazaných finančných prostriedkov na skladových rezervách. Môže tak ľahko kalkulovať s predpoveďou obratu a zisku

Doplnok pracuje tak, že po prepojení s ERP ABRA vykoná tzv. Paretovú (alebo tiež ABC) analýzu, na základe ktorej určí, ktorý tovar zo skladových zásob dlhodobo prináša v predaji najväčšie obraty alebo zisky a je tak pre firmu najdôležitejší.
Skladové karty v ABRE rozdelí do kategórií podľa obchodnej úspešnosti a k nim doplní informáciu, pri akej hladine skladových zásob je optimálne tovar doobjednať a v akom množstve. Zohľadňuje sa pritom dodacia doba dodávateľa, jeho termínová spoľahlivosť a perióda, v ktorej nákupné oddelenie obyčajne nakupuje. ABRA automaticky zaokrúhľuje doporučené množstvo objednávaného tovaru podľa minimálnej povolenej objednávky dodávateľa.

Systém zohľadňuje sezónne predajné výkyvy aj predajné promo akcie a návratnosť ich financovania. S jeho pomocou je možné veľmi ľahko predpovedať úspešnosť opakovaných marketingových kampaní.

Viac informácií na www.abra.sk/informacne-systemy/doplnky/skladova-optimalizacia