Sledujte dôležité informácie o systéme v Servisnej knižke

30. 5. 2019
Servisná knižka je veľmi zaujímavá a často zabúdaná agenda ABRA Gen, ktorá slúži k oboznamovaniu a evidencii dôležitých informácií o systéme. Nachádza sa vo vetve menu Administrácie. Základnú skupinu tvorí „Automatický záznam“:
Obr 01: Automatický záznam
Obr 01: Automatický záznam
Prakticky každá aktualizácia systému ABRA Gen pridáva do servisnej knižky nejaké záznamy. V rámci update nie je možné vykonať všetky servisné operácie alebo nastavenia a je nutná súčinnosť administrátora alebo kľúčového užívateľa pre modul, v ktorom sú implementované legislatívne zmeny alebo nové funkčnosti, ktoré vyžadujú prvotné nastavenie. V automatických záznamoch sú inštrukcie, ktoré odporúčame vykonať alebo skontrolovať. Niektoré odporučenia je nutné vykonať pre správne fungovanie systému. Medzi dôležité upozornenia posledných aktualizácií patrí napríklad:
  • Odporučenie vykonať kontrolu v servisnom nástroji „ServiceTool“ napr. kontrola a oprava existencie adries, ktoré majú viacero vlastníkov.
  • Fulltextové hľadanie novo vo východiskovom stave hľadá len na začiatku slov.
  • Odznačenie „Spojenie je testovacie“ alebo potreba aktivácie certifikátu EET po obnove dát zo zálohy, pokiaľ sa nejedná o testovacie spojenie.
  • Nastavenie nového parametru vo Firemných údajoch.
  • Zmena alebo oprava fungovania práv v Rolách.
Pokiaľ je zaškrtnuté „Hlásiť pri štarte“ – čo je východisková hodnota nových „Automatických záznamov“, je pri prvom štarte zobrazené hlásenie:
Obr 02: Servisné informácie
Obr 02: Servisné informácie
Pokiaľ odškrtnete „Hlásiť pri štarte“ správa sa nezobrazí už žiadnemu z užívateľov. Okrem „Automatického záznamu“ funguje servisná knižka ako akákoľvek iná agenda systému. Užívatelia môžu do servisnej knižky zadávať aj iné typy záznamov:
Obr. 03: Tipy záznamov v Servisnej knižke
Obr. 03: Tipy záznamov v Servisnej knižke
  • Chybové hlásenie: môžete sem zadať popis chyby pre svojho IT správcu, ktorý je potom môže riešiť alebo ich zadať do Zákazníckeho portálu.
  • Požiadavka klienta: môžete sem zadávať požiadavky na svojho konzultanta.
  • Servisné/implementačné záznamy: môžete vyžadovať od svojho konzultanta, aby sem zadal, aké zmeny vo vašom systéme vykonal.