Užívateľské školenia a webináre zdarma

Užívateľské školenia poskytujú základné zoznámenie sa s rôznymi agendami informačných systémov ABRA. Na školeniach sú preberané najčastejšie využívané pracovné postupy, precvičujú sa úkony zo štandardných firemných procesov.

Užívateľské školenia sú poskytované v rámci licenčnej služby zdarma. Užívateľ má možnosť kurzy absolvovať aj opakovane.

Od
Do
Místo
26. 2. 2020 9:00 - 11:30 Webinár Účtovníctvo - Banka, primárne doklady, DPH
26. 2. 2020 12:30 - 15:00 Webinár Majetok
4. 3. 2020 9:00 - 11:30 Webinár Základy ovládania ABRA
4. 3. 2020 12:30 - 15:00 Webinár Fakturácia, pokladňa
11. 3. 2020 9:00 - 11:30 Webinár Mzdy - Personalistika
11. 3. 2020 12:30 - 15:00 Webinár Mzdy - Spracovanie miezd
18. 3. 2020 9:00 - 11:30 Webinár Tlačové zostavy
18. 3. 2020 12:30 - 15:00 Webinár Základná administrácia systému
25. 3. 2020 9:00 - 11:30 Webinár Účtovníctvo - Nastavenia, účtovné knihy a reporty
25. 3. 2020 12:30 - 15:00 Webinár Účtovníctvo - Hlavné účtovné uzávierky a účtovné výkazy

Zaujímá Vás školenie ABRA?

Chcete se dozvedieť viac?

Kontaktujte nás