Užívateľské školenia a webináre zdarma

Užívateľské školenia poskytujú základné zoznámenie sa s rôznymi agendami informačných systémov ABRA. Na školeniach sú preberané najčastejšie využívané pracovné postupy, precvičujú sa úkony zo štandardných firemných procesov.

Užívateľské školenia sú poskytované v rámci licenčnej služby zdarma. Užívateľ má možnosť kurzy absolvovať aj opakovane.

Od
Do
Místo
21. 8. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Účtovníctvo - Banka, primárne doklady, DPH
21. 8. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Majetok
28. 8. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Základy ovládania ABRA
28. 8. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Fakturácia, pokladňa
4. 9. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Skladové hospodárstvo - Evidencie, doklady
4. 9. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Skladové hospodárstvo - Definície, uzávierka a riadenie skladov
11. 9. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Objednávky, Nákup
11. 9. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Objednávky, Predaj
18. 9. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Účtovníctvo - Banka, primárne doklady, DPH
18. 9. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Majetok
25. 9. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Základy ovládania ABRA
25. 9. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Fakturácia, pokladňa
2. 10. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Mzdy - Personalistika
2. 10. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Mzdy - Spracovanie miezd
9. 10. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Tlačové zostavy
9. 10. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Základná administrácia systému
16. 10. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Účtovníctvo - Nastavenia, účtovné knihy a reporty
16. 10. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Účtovníctvo - Hlavné účtovné uzávierky a účtovné výkazy

Zaujímá Vás školenie ABRA?

Chcete se dozvedieť viac?

Kontaktujte nás