Užívateľské školenia a webináre zdarma

Užívateľské školenia poskytujú základné zoznámenie sa s rôznymi agendami informačných systémov ABRA. Na školeniach sú preberané najčastejšie využívané pracovné postupy, precvičujú sa úkony zo štandardných firemných procesov.

Užívateľské školenia sú poskytované v rámci licenčnej služby zdarma. Užívateľ má možnosť kurzy absolvovať aj opakovane.

Od
Do
Místo
24. 4. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Objednávky, Nákup
24. 4. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Objednávky, Predaj
15. 5. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Účtovníctvo - Nastavenia, účtovné knihy a reporty
15. 5. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Účtovníctvo - Hlavné účtovné uzávierky a účtovné výkazy
22. 5. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Účtovníctvo - Banka, primárne doklady, DPH
22. 5. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Majetok
29. 5. 2019 9:00 - 12:00 Webinár Základy ovládania ABRA
29. 5. 2019 13:00 - 16:00 Webinár Fakturácia, pokladňa

Zaujímá Vás školenie ABRA?

Chcete se dozvedieť viac?

Kontaktujte nás