Užívateľské školenia a webináre zdarma

Užívateľské školenia poskytujú základné zoznámenie sa s rôznymi agendami informačných systémov ABRA. Na školeniach sú preberané najčastejšie využívané pracovné postupy, precvičujú sa úkony zo štandardných firemných procesov.

Užívateľské školenia sú poskytované v rámci licenčnej služby zdarma. Užívateľ má možnosť kurzy absolvovať aj opakovane.

Od
Do
Místo
18. 10. 2018 9:00 Webinár Mzdy - Personalistika
18. 10. 2018 12:30 Webinár Mzdy - Spracovanie miezd
25. 10. 2018 9:00 Webinár Objednávky, Nákup
25. 10. 2018 12:30 Webinár Objednávky, Predaj
8. 11. 2018 9:00 Webinár Účtovníctvo - Nastavenia, účtovné knihy a reporty
8. 11. 2018 12:30 Webinár Účtovníctvo - Hlavné účtovné uzávierky a účtovné výkazy
8. 11. 2018 13:00 Webinár Majetok
15. 11. 2018 9:00 Webinár Tlačové zostavy
15. 11. 2018 13:00 Webinár Fakturácia, pokladňa
22. 11. 2018 9:00 Webinár Účtovníctvo - Banka, primárne doklady, DPH

Zaujímá Vás školenie ABRA?

Chcete se dozvedieť viac?
Kontaktujte nás