Užívateľské školenia a webináre zdarma

Užívateľské školenia poskytujú základné zoznámenie sa s rôznymi agendami informačných systémov ABRA. Na školeniach sú preberané najčastejšie využívané pracovné postupy, precvičujú sa úkony zo štandardných firemných procesov.

Užívateľské školenia sú poskytované v rámci licenčnej služby zdarma. Užívateľ má možnosť kurzy absolvovať aj opakovane.

Od
Do
Místo
24. 1. 2019 9:00 - 13:00 Webinár Tlačové zostavy
31. 1. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Mzdy - Personalistika
31. 1. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Mzdy - Spracovanie miezd
7. 2. 2019 9:00 - 13:00 Webinár Základy ovládania ABRA
7. 2. 2019 13:00 - 17:00 Webinár Fakturácia, pokladňa
14. 2. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Účtovníctvo - Nastavenia, účtovné knihy a reporty
14. 2. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Účtovníctvo - Hlavné účtovné uzávierky a účtovné výkazy
21. 2. 2019 9:00 - 13:00 Webinár Skladové hospodárstvo - Evidencie, doklady
21. 2. 2019 13:00 - 17:00 Webinár Skladové hospodárstvo - Definície, uzávierka a riadenie skladov
28. 2. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Účtovníctvo - Banka, primárne doklady, DPH
28. 2. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Majetok
7. 3. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Objednávky, Nákup
7. 3. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Objednávky, Predaj
14. 3. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Mzdy - Personalistika
14. 3. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Mzdy - Spracovanie miezd
21. 3. 2019 9:00 - 13:00 Webinár Základy ovládania ABRA
21. 3. 2019 13:00 - 17:00 Webinár Fakturácia, pokladňa

Zaujímá Vás školenie ABRA?

Chcete se dozvedieť viac?

Kontaktujte nás