Užívateľské školenia a webináre zdarma

Užívateľské školenia poskytujú základné zoznámenie sa s rôznymi agendami informačných systémov ABRA. Na školeniach sú preberané najčastejšie využívané pracovné postupy, precvičujú sa úkony zo štandardných firemných procesov.

Užívateľské školenia sú poskytované v rámci licenčnej služby zdarma. Užívateľ má možnosť kurzy absolvovať aj opakovane.

Od
Do
Místo
15. 4. 2020 9:00 - 11:30 Webinár Objednávky, Nákup
15. 4. 2020 12:30 - 15:00 Webinár Objednávky, Predaj
22. 4. 2020 9:00 - 11:30 Webinár Základy ovládania ABRA
22. 4. 2020 12:30 - 15:00 Webinár Fakturácia, pokladňa
29. 4. 2020 9:00 - 11:30 Webinár Mzdy - Personalistika
29. 4. 2020 12:30 - 15:00 Webinár Mzdy - Spracovanie miezd
6. 5. 2020 9:00 - 11:30 Webinár Tlačové zostavy
6. 5. 2020 12:30 - 15:00 Webinár Základná administrácia systému
13. 5. 2020 9:00 - 11:30 Webinár Účtovníctvo - Nastavenia, účtovné knihy a reporty
13. 5. 2020 12:30 - 15:00 Webinár Účtovníctvo - Hlavné účtovné uzávierky a účtovné výkazy
20. 5. 2020 9:00 - 11:30 Webinár Účtovníctvo - Banka, primárne doklady, DPH
20. 5. 2020 12:30 - 15:00 Webinár Majetok
27. 5. 2020 9:00 - 11:30 Webinár Skladové hospodárstvo - Evidencie, doklady
27. 5. 2020 12:30 - 15:00 Webinár Skladové hospodárstvo - Definície, uzávierka a riadenie skladov
3. 6. 2020 9:00 - 11:30 Webinár Objednávky, Nákup
3. 6. 2020 12:30 - 15:00 Webinár Objednávky, Predaj
10. 6. 2020 9:00 - 11:30 Webinár Základy ovládania ABRA
10. 6. 2020 12:30 - 15:00 Webinár Fakturácia, pokladňa

Zaujímá Vás školenie ABRA?

Chcete se dozvedieť viac?

Kontaktujte nás