Užívateľské školenia a webináre zdarma

Užívateľské školenia poskytujú základné zoznámenie sa s rôznymi agendami informačných systémov ABRA. Na školeniach sú preberané najčastejšie využívané pracovné postupy, precvičujú sa úkony zo štandardných firemných procesov.

Užívateľské školenia sú poskytované v rámci licenčnej služby zdarma. Užívateľ má možnosť kurzy absolvovať aj opakovane.

Od
Do
Místo
11. 12. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Skladové hospodárstvo - Evidencie, doklady
11. 12. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Skladové hospodárstvo - Definície, uzávierka a riadenie skladov
18. 12. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Objednávky, Nákup
18. 12. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Objednávky, Predaj
8. 1. 2020 9:00 - 11:30 Webinár Účtovníctvo - Banka, primárne doklady, DPH
8. 1. 2020 12:30 - 15:00 Webinár Majetok
15. 1. 2020 9:00 - 11:30 Webinár Základy ovládania ABRA
15. 1. 2020 12:30 - 15:00 Webinár Fakturácia, pokladňa
22. 1. 2020 9:00 - 11:30 Webinár Mzdy - Personalistika
22. 1. 2020 12:30 - 15:00 Webinár Mzdy - Spracovanie miezd
29. 1. 2020 9:00 - 11:30 Webinár Tlačové zostavy
29. 1. 2020 12:30 - 15:00 Webinár Základná administrácia systému
5. 2. 2020 9:00 - 11:30 Webinár Účtovníctvo - Nastavenia, účtovné knihy a reporty
5. 2. 2020 12:30 - 15:00 Webinár Účtovníctvo - Hlavné účtovné uzávierky a účtovné výkazy
12. 2. 2020 9:00 - 11:30 Webinár Skladové hospodárstvo - Evidencie, doklady
12. 2. 2020 12:30 - 15:00 Webinár Skladové hospodárstvo - Definície, uzávierka a riadenie skladov
19. 2. 2020 9:00 - 11:30 Webinár Objednávky, Nákup
19. 2. 2020 12:30 - 15:00 Webinár Objednávky, Predaj

Zaujímá Vás školenie ABRA?

Chcete se dozvedieť viac?

Kontaktujte nás