Užívateľské školenia a webináre zdarma

Užívateľské školenia poskytujú základné zoznámenie sa s rôznymi agendami informačných systémov ABRA. Na školeniach sú preberané najčastejšie využívané pracovné postupy, precvičujú sa úkony zo štandardných firemných procesov.

Užívateľské školenia sú poskytované v rámci licenčnej služby zdarma. Užívateľ má možnosť kurzy absolvovať aj opakovane.

Od
Do
Místo
19. 6. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Mzdy - Personalistika
19. 6. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Mzdy - Spracovanie miezd
26. 6. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Tlačové zostavy
26. 6. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Základná administrácia systému
3. 7. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Účtovníctvo - Banka, primárne doklady, DPH
3. 7. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Majetok
10. 7. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Základy ovládania ABRA
10. 7. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Fakturácia, pokladňa
17. 7. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Účtovníctvo - Nastavenia, účtovné knihy a reporty
17. 7. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Účtovníctvo - Hlavné účtovné uzávierky a účtovné výkazy
24. 7. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Objednávky, Nákup
24. 7. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Objednávky, Predaj
31. 7. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Skladové hospodárstvo - Evidencie, doklady
31. 7. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Skladové hospodárstvo - Definície, uzávierka a riadenie skladov
7. 8. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Mzdy - Personalistika
7. 8. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Mzdy - Spracovanie miezd
14. 8. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Tlačové zostavy
14. 8. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Základná administrácia systému

Zaujímá Vás školenie ABRA?

Chcete se dozvedieť viac?

Kontaktujte nás