Užívateľské školenia a webináre zdarma

Užívateľské školenia poskytujú základné zoznámenie sa s rôznymi agendami informačných systémov ABRA. Na školeniach sú preberané najčastejšie využívané pracovné postupy, precvičujú sa úkony zo štandardných firemných procesov.

Užívateľské školenia sú poskytované v rámci licenčnej služby zdarma. Užívateľ má možnosť kurzy absolvovať aj opakovane.

Od
Do
Místo
27. 11. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Tlačové zostavy
27. 11. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Základná administrácia systému
4. 12. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Účtovníctvo - Nastavenia, účtovné knihy a reporty
4. 12. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Účtovníctvo - Hlavné účtovné uzávierky a účtovné výkazy
11. 12. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Skladové hospodárstvo - Evidencie, doklady
11. 12. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Skladové hospodárstvo - Definície, uzávierka a riadenie skladov
18. 12. 2019 9:00 - 11:30 Webinár Objednávky, Nákup
18. 12. 2019 12:30 - 15:00 Webinár Objednávky, Predaj

Zaujímá Vás školenie ABRA?

Chcete se dozvedieť viac?

Kontaktujte nás