Školenie - Mzdy - Personalistika

Prvý webinárr v oblasti miezd a personalistiky, ktorý je určený používateľom, ktorí evidujú osobné údaje zamestnancov. Zameriame sa na správne vedenie evidencie zamestnancov a ich pracovných pomerov a dohôd so všetkými náležitosťami, ktoré sú potrebné pre spracovanie miezd a personálnej evidencii, ako sú napr. nároky na dovolenku, priemery, stravné lístky za zvýhodnenú cenu, daňové zľavy a zvýhodnenia alebo príspevok organizácie na životné či dôchodkové pripoistenie. Odporúčame ho absolvovať personalistom a mzdovým účtovníkom spoločne so seminárom Mzdy – Spracovanie miezd.

Personalistika:

  • zadávanie údajov zamestnancov
  • evidencie a zadávanie údajov pracovných pomerov
  • zadávanie nárokov na dovolenku
  • zadávanie priemerov na pracovnoprávne účely
  • evidencia zrážok zo mzdy
  • evidencia úloh a školenia

Pre úspešné zvládnutie tohto seminára odporúčame vopred absolvovať seminár „Základy ovládania ABRA“.


Přehled termínů

Miesto Datum Volná místa
Bratislava 2. 10. 2019 9:00 - 11:30 9 Prihlásiť
Bratislava 20. 11. 2019 9:00 - 11:30 10 Prihlásiť