Školenie - Skladové hospodárstvo - Evidencie, doklady

Prvý zo seminárov v oblasti skladového hospodárstva. Naučíte sa pracovať so skladovými kartami alebo skladovými dokladmi. Odporúčame ho absolvovať skladníkom, pracovníkom v logistike, a s ohľadom na vaše konkrétne podmienky aj obchodníkom, fakturantom alebo účtovníkom.

Skladová evidencia:

  • práca s číselníkom skladových kariet, základné funkcie
  • evidencia skladových kariet, popis polí na skladovej karte
  • evidencie čiastkových kariet, dodávateľov, odberateľov, náhrad

Skladové doklady:

  • evidencie a vystavenie príjemiek, dodacích listov, vratiek a prevodiek
  • skladová inventúra
  • kontrola skladových pohybov

Sériové čísla a šarže:

  • evidencia kariet so sériovými číslami a šaržami
  • doklady so sériovými číslami a šaržami
  • pohyby sériových čísel a šarží

Pre úspešné zvládnutie tohto seminára odporúčame vopred absolvovať seminár „Základy ovládania ABRA“.


Přehled termínů

Miesto Datum Volná místa
Bratislava 23. 10. 2019 9:00 - 11:30 4 Prihlásiť
Bratislava 11. 12. 2019 9:00 - 11:30 10 Prihlásiť