Spolupráca pri vývoji SW FLORES sa prehlbuje

7. 2. 2011

Keď 15. decembra 2009 podpísali zástupcovia spoločností ABRA Software a FLORES Memorandum o strategickej spolupráci, stanovili si nemalý cieľ: do roka vyvinúť nový ERP software FLORES, ktorý zahrnie dlhoročné skúsenosti s dodávkami ERP pre veľké podniky, to všetko na technologickej platforme NEXUS, základ systémov ABRA Gx.

Zrodenie ERP FLORES bolo unikátne predovšetkým pre doposiaľ nevídanú spoluprácu medzi dvomi vývojovými tímami: tímom ABRA Software a tímom novo založenej firmy FLORES. Spolupráca bola a je o to unikátnejšia, že nebola podložená žiadnym majetkovým prepojením oboch zúčastnených firiem.

Nevýhodu neskorého vstupu na obsadený trh s informačnými systémami obrátil FLORES vo svoj prospech vo chvíli, kedy využil svoj začiatok „na zelenej lúke“ a začal sa profilovať ako ucelená metodika pre riadenie firmy, ktorej workflow jasne definuje pracovné postupy a zodpovednosti. Potvrdením úspešného vstupu nového informačného systému na trh je jednak ostrá prevádzka systému v niekoľkých firmách, a tiež získanie ocenenia Finalista súťaže IT produkt roka 2010.

A také sú plány pre najbližšie obdobie:

február 2011 Uvedenie procesného motora:
 
  • zachytáva určené udalosti v systéme
  • spracováva zachytené udalosti podľa definovaných pravidiel
  • predáva úlohy definovaným ľuďom, pokiaľ to je potrebné
  • informuje užívateľa alebo role užívateľov o udalostiach, ktoré nastali
  • kontroluje úlohy z hľadiska ich splnenia, prípadne eskaluje problém
  • podporuje schvaľovacie riadenie s plnou podporou paralelného schvaľovania alebo automatického schvaľovania
  • ponúka užívateľovi jednotné rozhranie pre vybavenie úloh
  • umožňuje stanoviť aj proces, ktorý nie je priamo viazaný na žiadny doklad v systéme
apríl 2011 Uvedenie výroby:
 
  • Princíp inteligentného riadenia výroby

Toľko zo života nového ERP software FLORES.

 

Petr Vopelák
United Software a.s.
(+420) 724 020 298
petr.vopelakabra.eu

United Software a.s. je vlastníkom niekoľkých SW spoločností. Jej cieľom je optimálne využitie softwarového vývojového potenciálu na českom trhu. Viac informácií nájdete na www.unitedsoftware.cz.