Súťaž diplomová práca roka 2013 pozná svojich víťazov

19. 9. 2013

Ôsmy ročník súťaže ICT Diplomová práca roka pozná víťaza svojich šiestich súťažných kategórií. Odborná porota vybrala tie najlepšie z celkového počtu 115 prihlásených prác.

Finálové kolo súťaže, kde vybraní študenti pred odbornou porotou zloženou z vysokoškolských pedagógov a zástupcov ICT firiem obhajovali svoje práce, sa uskutočnilo na akademickej pôde Fakulty elektrotechnickej ČVUT v Prahe. V šiestich súťažných kategóriách bol tento rok prihlásený rekordný počet 115 prác, z ktorých odborná porota vybrala tie najlepšie. Víťazi dostali šek na 50 000 korún, 2. miesto bolo ohodnotené sumou 10 000 korún, 3. miesto sumou 5 000 korún a súťažiaci na 4. až 6. priečke získali 1 000 korún.
Súťaž ICT Diplomová práca roka, ktorej je ABRA Software zakladateľom, si kladie za cieľ podporu vysokého školstva a zvýšenie prestíže štúdia odboru informačných a komunikačných technológií. Už druhým rokom prevzala záštitu ICT Únia.
Víťazom kategórie "Podnikové informačné systémy, ostatné IT práce", ktorú partnersky aj finančne zastrešuje ABRA Software, sa stal Radek Hrbáček z VUT Brno, so svojou prácou "Koevoluční algoritmus v FPGA".
Víťazom gratulujeme!
Viac informácií o projekte nájdete na www.diplomovaprace.cz.

DPR DPR