Tlač štítkov na neúplný arch

26. 8. 2016

Prelepujete pred tlačou štítky neúplného archu na začiatok stránky? Alebo dokonca načaté archy vyhadzujete? Šikovnejšie by bolo, keby sa vás tlačová zostava sama spýtala, koľko pozícií má na začiatku archu vynechať. A to ABRA vie.

Poďme sa pozrieť na postup, ako spôsobiť, aby sa pri tlači ľubovoľného počtu štítkov tlačová zostava sama spýtala, koľko pozícií má na začiatku archu vynechať.

1. V prvom kroku urobíme kópiu zostavy s názvom Štítky firiem z adresára firiem, na ktorej si úpravu ukážeme. Novú zostavu si nazvite ľubovoľne, my ju nazývame Štítky firiem s posunutím pozície:

Tlač štítkov na neúplný arch - obrázok č. 1

2. Prepneme sa do záložky Pruhy a zaškrtneme Titulok:

Tlač štítkov na neúplný arch - obrázok č. 2

3. Preklikneme do záložky Skripty a založíme premennú Pocet.

NxValueCreate('Pocet');
NxValueSet('Pocet',NxInputDialog('Přeskočit štítky','Přeskočit','0'));

V tomto prípade nemôžeme použiť záložku Premenné, pretože inicializačný skript je vyvolaný skôr, ako je premenná Pocet založená:

Tlač štítkov na neúplný arch - obrázok č. 3

4. Tento výraz nielen že premennú založí, ale naplní ju tiež hodnotou, na ktorú sa spýta užívateľa. Ak stlačíme Enter bez zadania hodnoty, vyplní sa automaticky predvolená hodnota 0.

Stlačíme OK a zobrazí sa:

Tlač štítkov na neúplný arch - obrázok č. 4

5. Klikneme pravým tlačidlom do poľa Titulok a vyberieme položku Vloženie pruhu za práve vybraný:

Tlač štítkov na neúplný arch - obrázok č. 5

6. Zobrazí sa ďalší dialóg, kde do položky počet opakovaní zadáme NxValueGet ( 'Pocet') a zadáme OK::

Tlač štítkov na neúplný arch - obrázok č. 6

7. Ďalej klikneme ľavým tlačidlom myši medzi rámček a zvislú čiaru a buď stlačíme "Alt-Enter" alebo pravé tlačidlo myši a vyberieme Vlastnosti:

Tlač štítkov na neúplný arch - obrázok č. 7

8. V záložke Všeobecné si opíšeme výšku pruhu (štítku) a stlačíme OK:

Tlač štítkov na neúplný arch - obrázok č. 8

 

9. Klikneme pravým tlačidlom do prípojného pruhu a vyberieme opäť Vlastnosti:

Tlač štítkov na neúplný arch - obrázok č. 9

10. Zadáme opísanú výšku:

Tlač štítkov na neúplný arch - obrázok č. 10

11. Po stlačení tlačidla OK sa zobrazia aktualizované pruhy:

Tlač štítkov na neúplný arch - obrázok č. 11

12. Pravým tlačidlom klikneme do poľa Titulok, stlačíme Vlastnosti a do poľa výška zadáme 0 - tým pruh "zmizne" a nedôjde k odsadeniu na začiatku tlače:

DámeTlač štítkov na neúplný arch - obrázok č. 12

13. Stlačíme OK a uvidíme náhľad tlače:

Tlač štítkov na neúplný arch - obrázok č. 13

14. Máme hotovo. Stlačíme Uložiť a môžeme tlačiť. Na prvýkrát skúsime zadať napríklad trojku, aby sa nám 3 štítky vynechali:

Tlač štítkov na neúplný arch - obrázok č. 14

15. Podarilo sa:

Tlač štítkov na neúplný arch - obrázok č. 15

Každý z nás iste zažil okamih, keď mu niekto odporučil nový pracovný postup, a my sme sa potom čudovali, že nás tento logický postup už skôr nenapadol. Aj tento tip vznikol rýchlym vyriešením neefektívnej cesty, na ktorú sme v praxi narazili.

Nebojte sa nás opýtať. Vaše otázky sú pre nás cennými námetmi pre tvorbu ďalších Tipov a trikov. A keď príde na to, že námet zložitosťou presiahne rozsah tipov a trikov, môžeme vám ponúknuť úpravy systému prostredníctvom našich konzultantov.