TUBAPACK zrýchlil svoje výrobné procesy vďaka ERP ABRA

28. 2. 2013

TUBAPACK na základe požiadavky modernizácie výroby zaviedol nový softvér pre podporu plánovania a realizácie výroby, ktorý pokrýva tiež všetky bežné firemné agendy ako účtovníctvo, skladové hospodárstvo, nákup, predaj, SCM a ďalšie.

Pred ABROU sme zhruba 3 roky používali informačný systém, ktorý nám neposkytoval dostatočné funkcie pre plánovanie výroby a prácu so vstupnými materiálmi. Veľa vecí sme museli riešiť mimo systém napríklad v Exceli a prakticky všetky požiadavky bolo nutné riešiť s dodávateľom. Nebol tu priestor pre užívateľské úpravy systému,“ hodnotí situáciu pred zavedením ERP ABRA Richard Paczelt, koordinátor výroby.

ERP ABRA G3 v rámci koncernu ŽHS (Žiarska hutnícka spoločnosť) v praxi preverila aj jeho sesterská spoločnosť Laná.

ABRA G3 v TUBAPACKU dopomohla k niekoľkým zlepšeniam. Ku zvýšeniu efektivity výroby, predovšetkým pri jej plánovaní, kalkuláciách, správe skladových agend a plánovaní výroby s rozpadom na výrobné linky. Integrovala niekoľko čiastkových systémov do jedného dátového celku, ktorý podáva jednotné jednoducho konfigurovateľné výstupy. Firma plánuje ďalšie rozširovanie funkcií systému, napríklad smerom k detailnejšiemu sledovaniu jednotlivých výrobných krokov a k efektívnejšej elektronizácii dokumentov.

Prínosy zavedenia informačného systému ABRA G3 zhŕňa Richard Paczelt: „ABRA nám šetrí predovšetkým čas. Ako už pri samotnej výrobe, tak aj v čisto prevádzkových úkonoch. Napríklad elektronickým schvaľovaním požiadaviek na nákup materiálu alebo rýchlym zobrazením všetkých relevantných dokumentov k danej zákazke. Zároveň vidíme ďalšie rozvojové cesty, čo je dobrý základ pre budúcnosť“


V celej svojej histórii TUBAPACK vyprodukoval cca 1,5 mld. túb. V súčasnosti sa ročná výroba pohybuje okolo 200 mil. túb, z ktorých je 95 % na export. Najväčšími odberateľmi sú renomované nadnárodné firmy, za všetky napríklad Henkel. Dnes firma so 170 zamestnancami denne vyrobí 600 000 hliníkových a 120 000 túb laminátových. Ročný obrat firmy činí 15 mil. Eur.

Viac sa dočítate v prípadovej štúdii.