Tipy a triky

Údaje o firmách z databázy RÚZ

24. 2. 2017
Tipy a triky pre informačný systém ABRA Gen

ABRA Gen od verzie 17.03.02 (progresívna distribúcia) dokáže načítať základné údaje firiem z databázy, ktorá je kópiou zoznamu firiem registrovaných v Registri účtovných závierok vedeného ministerstvom financií SR (Register účtovných závierok, skratka RÚZ).

Údaje z registra vyvoláte tlačidlom Import z verejnej databázy v detaile firmy - v agende Adresár firiem.

Podrobnejší popis nájdete v help systéme ABRA Gen.

Využiť môžete tiež prepojenie na komerčnú databázu Finstat

RÚZ
RUZ podrobně