Uľahčite si napojenie na API ABRA Gen

18. 11. 2021
Generické API ABRA Gen
Potrebujete napojiť webové CRM, rezervačný alebo dochádzkový systém alebo akúkoľvek inú aplikáciu na ABRA Gen? Skvelá interaktívna dokumentácia APIdoc vás veľmi rýchlo a intuitívne prevedie každým zákutím rozhrania API ABRA Gen. Pre vášho IT správcu alebo akéhokoľvek dodávateľa individuálneho riešenia tak nebude problém sa dôkladne zoznámiť s logikou API a tvorbou dotazov. Interaktívna dokumentácia (v ČJ) je dostupná ako webová aplikácia na adrese:

apidoc.abra.eu

Webová aplikácia koncentruje do jedného miesta nápovedu ABRA Gen (help.abra.eu), GenDoc.chm – technická dokumentácia ABRA Gen (súbor je súčasťou vašej inštalácie systému) a okrem toho naviac i vaše definované číselníky a definovateľné položky, ktoré môžete mať v systéme vytvorené. Aplikáciu sme podrobne predstavili v rámci ABRA Tech Day 2021. Pozrite sa na záznam.

Ako sa prihlásiť do APIdoc

Pre prístup do webovej aplikácie musíte zadať celú URL na vaše API a prihlásiť sa menom a heslom používateľa, ktorý má API povolené.
Obr 01: Prihlásenie do APIdoc. Použite prístup ku svojemu API serveru.
Obr 01: Prihlásenie do APIdoc. Použite prístup ku svojemu API serveru.
Po prihlásení dôjde k načítaniu celej štruktúry vašich API. Zároveň sa pripoja v helpe publikované príklady na použitie API. Pozn.: Ak nemáte svoje API publikované do internetu, bude v krátkej dobe pripravená off-line verzia, ktorú si budete môcť inštalovať na váš počítač a nechať si vygenerovať popis na svoj lokálny počítač. Inštalačný soubor off-line aplikácie si môžete stiahnuť pod prihlasovacím oknom na stránke apidoc.abra.eu.

Sandbox s demo dátami

Pre testovanie sa dá využiť pripravená stránka apisandbox.abra.eu, kde je publikované API pre demodáta aktuálnej verzie ABRA Gen. Sandbox však pochopiteľne neobsahuje žiadne zákazkové úpravy vášho systému a nemusí sa zhodovať presne s vašou verziou systému, preto tu môžu byť drobné odlišnosti.

Ako s APIdoc pracovať

Po načítaní štruktúry API môžete zadať do vyhľadávača ľubovoľný objekt (číselník/doklad), ktorý vás zaujíma:
Obr 02: Vyhľadávanie objektu Stredisko.
Obr 02: Vyhľadávanie objektu Stredisko.
Dostanete základné funkcie, ktoré API podporuje. Po kliknutí na tlačidlo Zobraziť viac uvidíte štruktúru vášho objektu (strediska) i vrátane definovateľných položiek. Naviac budete mať náhľady volaní všetkých API funkcií, a to ako pre prácu s jedným záznamom, tak i pri zadávaní viac nových záznamov súčasne (dávkovo).
Obr 03: Detailná štruktúra vybraného objektu vrátane definovateľných položiek.
Obr 03: Detailná štruktúra vybraného objektu vrátane definovateľných položiek.
Tieto vygenerované príklady môžete prekopírovať napríklad do aplikácie Postman a vyskúšať ich. Ak myškou pôjdete do pravej časti čierneho poľa ponúkne sa možnosť skopírovať do ClipBoardu celú URL alebo obsah dotazu.
Obr 04: Kopírovanie dotazu do schránky.
Obr 04: Kopírovanie dotazu do schránky.
Veľmi zaujímavou záložkou je Builder, ktorý vám umožní konkrétny dotaz zostaviť:
Obr 05: Bulider pre rýchle zostavovanie dotazov.
Obr 05: Bulider pre rýchle zostavovanie dotazov.
V ľavom stĺpci si môžete vybrať, akú metódu (v našom prípade metódu GET) chcete zostaviť. V hornej lište volíte Parametre, aké budú v sekcii Select, Where a pod. Konkrétne parametre volíte v pravom stĺpčeku. POZOR: Voľba Spustiť dotaz je dostupná len pri metóde GET, aby ste si omylom nezmenili dáta vo svojej databáze. Pri všetkých metódach si môžete nakopírovať URL i telo dotazu tlačidlom Copy do clipboardu a vyskúšať napríklad pomocou Postmanu.