Tipy a triky

Uľahčite svojím odberateľom platbu pomocou QR kódu

8. 10. 2021
Tipy a triky pre informačný systém ABRA Gen

V súčasnej dobe väčšina bánk umožňuje vo svojich mobilných aplikáciách odoslať platbu pomocou QR kódu. Uľahčuje to zadanie príkazu k úhrade a znižuje pravdepodobnosť chýb, ktoré môžu vzniknúť pri prepisovaní údajov.

Platiaci má s pomocou QR kódu istotu, že úhradu vykoná na správny účet v správnej výške a dobre zadaným variabilným symbolom.

Tlač QR kódu ponúka systém ABRA Gen už niekoľko rokov. Je súčasťou dodaných systémových tlačových zostáv pre faktúry vydané i Zálohové listy vydané. Pochopiteľne vám tlač QR kódu môže konzultant vložiť i do ľubovoľnej používateľskej tlačovej zostavy dokladu, ktorý je možné zaplatiť bankovým prevodom.

Podrobné informácie k nastaveniu nájdete v online nápovede.

Aby sa začal QR kód tlačiť, je potrebné zabezpečiť niekoľko vecí:

1. Nastaviť v agende Firemné údaje vo všobecných parametroch voľbu „Tlač QR kódu pre rýchle zadávanie…“ a hodnotu Áno.

Obr 01: Nastavenie v agende Firemné údaje.
Obr 01: Nastavenie v agende Firemné údaje.

Pozn.: Ak kliknete myšou do poľa parametrov pred stlačením voľby „Opraviť“ môžete stlačiť Ctrl + F (vyhľadať) a ako vyhľadávaný údaj zadať „QR“. Vyhľadávač vás rovno umiestni na požadovaný riadok.

2. Ve rovnakej agende „Firemné údaje“ skontrolujte, že máte vo vlastnej adrese zadanú krajinu „CZ“ („SK“). Je možné vyplniť i klikom na tlačidlo Krajina a výberom z číselníka.

Obr 02: Voľba krajiny a kódu.
Obr 02: Voľba krajiny a kódu.

3. Zadať, skontrolovať, prípadne doplniť údaje v agende Bankové účty (SWIFT kód je závislý na vašej banke).

Obr 03: Overenie SWIFT kódu.
Obr 03: Overenie SWIFT kódu.

4. Ešte overte, že u klienta máte doplnenú krajinu (ak nie je uvedená, berie sa podľa lokalizácie systému CZ/SK):

Obr 04: Overenie kódu krajiny v Adresári firiem.
Obr 04: Overenie kódu krajiny v Adresári firiem.

5. Teraz už nič nebráni, aby vami vystavená a vytlačená faktúra obsahovala QR kód:

Obr 05: Faktúra s QR kódom.
Obr 05: Faktúra s QR kódom.