Upozornenie: aktualizácia Microsoft Windows 10 (KB4038788) môže vyvolať neočakávané chovanie ABRA Gen

14. 9. 2017

Užívateľom systému ABRA Gen v túto chvíľu nedoporučujeme inštalovať aktualizáciu č. KB4038788 Microsoft Windows 10.

Testy používania systému ABRA Gen na najnovšej verzii Windows 10 s aktualizáciou č. KB4038788 ukázali neočakávané chovanie programu: po kliknutí na tlačidlo, ktoré spúšťa vyskakovacie okná napr. s výberom menu (prípadne pri vyvolaní rovnakej akcie klávesovou skratkou Alt + šípka dole), prestane systém ABRA Gen odpovedať a dôjde k jeho ukončeniu.

Problém je spôsobený aktualizáciou Microsoft Windows KB4038788. Ak už takáto situácia u vás nastala, doporučujeme aktualizáciu Windows odinštalovať.

Na spôsobe riešenia problému intenzívne pracujeme.