Upozornenie pre spracovávateľov miezd a DPH v systéme ABRA Gen

10. 2. 2020
Januárová legislatívna verzia 20.0.2 obsahuje zmeny týkajúce sa hlavne oblasti miezd a personalistiky v roku 2020. Pre funkčnosť všetkých legislatívnych zmien je nutné aplikovať aktualizácie, ktoré je možné získať v ABRA Gen pomocou funkcie „Skontrolovať aktualizácie“ v ľavej spodnej časti hlavného okna pre spúšťanie agend. Všetky legislatívne zmeny sú vysvetlené v súhrnnom PDF dokumente.

Nové položky ovplyvňujúce výpočet Sociálneho poistenia pre starobných a invalidných dôchodcov

Upozorňujeme spracovávateľov miezd v systému ABRA Gen, že vo verzii 20.0.2 je potrebné naplniť nové položky pre Dôchodcov (Starobných a Invalidných), aby sa správne počítal odvod Sociálneho poistenia. Nové položky „Deň priznania st. dôchodku“ (S_RetiremendDecision) vyplňte podľa položky „Starobný dôch. od“ a „Deň priznania inv. dôchodku“ (S_DisabilityPensionDecision) vyplňte podľa položky „Invalidný dôch. od“ v číselníku Zamestnanci na záložke „Detail -> záložka „Ostatné údaje“ -> záložka „Základné údaje“. Od roka 2020 sa vypľňa len položka Deň priznania st. dôchodku alebo Deň priznania inv. Dôchodku.

Nová definícia uzávierky ChildSport

Upozorňujeme, že pred uzávierkou miezd je potrebné do novej definície mzdovej uzávierky s názvom „Príspevok na Športovú činnosť dieťaťa“ doplniť radu MUZ. (agenda „Definícia uzávierky v Mzdy a personalistika -> záložka „7 – Nastavenia“ nebo „Mzdové nastavenia“)

Uzávierky DPH – doplnenie hlavičkových údajov

Pre rok 2020 je nová „Definícia priznania“ = 2020-01. Po použití novej definície a vytvorení prvej uzávierky DPH v roku 2020, je potrebné znovu vyplniť hlavičkové údaje DPH priznania a KV DPH. Nad výslednou uzávierkou DPH použite tlačidlo „Opraviť“ a na „Detail“ -> „Ďalšie údaje“ zadajte hodnoty.