Usporiadajte si agendy po svojom

18. 8. 2016

Po spustení systému ABRA sa v ľavej časti programu zobrazuje zložka agendy, ktorá obsahuje ikony s odkazmi na všetky časti systému. Spôsob ich zobrazenia si môžete ľubovoľne meniť: stlačte "ozubené koleso" v spodnej časti okna a vyberte si to, ktoré vám najviac vyhovuje.

Složka agend

K dispozícii sú rôzne usporiadania do podzložiek (vetiev) hierarchického stromu v rámci zložky Agendy:

  • Agendy (podľa modulov) - toto usporiadanie je podobné cenníkovému zobrazeniu a licencovaným celkom. V rámci podzložiek - modulov sú ešte agendy usporiadané pre prehľadnosť do záložiek (zložky typu zakladač). Jedná sa o usporiadanie do skupín z hľadiska predpokladaného praktického používania.
  • Agendy (podľa modulov rozvetvene) - obdoba predchádzajúceho. Len v rámci podzložiek - modulov neobsahuje záložky, ale stromovo usporiadané podzložky. Výhodou je možné rýchlejšie ovládanie z klávesnice pri pohybe po strome agend.
  • Agendy (klasicky) - v tomto prípade zložka agendy predstavuje usporiadanie do skupín z hľadiska toho, aké funkčné celky rieši. Následne do jedného celku sú zoskupené agendy, ktoré riešia všetko okolo fakturácie (napr. faktúry prijaté, vydané, zálohové listy prijaté i vydané, DRC doklady a i.), do iného celku všetko okolo objednávania (napr. objednávky prijaté i vydané, pohyby tovaru na objednávkach a i.). Tomuto klasickému usporiadaniu agend zodpovedá i členenie prístupových práv k funkciám.