V 6. ročníku súťaže Diplomová práca roku bude súťažiť 76 prihlásených študentov

1. 8. 2011

15. 7. 2011 vypršal termín pre doručenie súťažiacich prác do súťaže Diplomová práca roku 2011. Odbornej porote tak nastáva náročné obdobie posudzovanie 76 prihlásených študentských prác.

Súťaž Diplomová práca roku 2011 je projekt zameraný na podporu vysokých škôl a zvýšenie prestíže odboru informačných technológií v ČR a SR.

Kladie si za cieľ umožniť nadaným študentom lepšie vyniknúť získať lepšie uplatnenie v praxi.

Šiesty ročník súťaže uzavrel 15. 07. 2011 fázu prihlasovania súťažiacich prác. Prihlásených bolo 76 a odbornej hodnotiacej komisii odteraz nastáva náročné obdobie ich posudzovania. Do finálneho kola postúpi 6 najlepších prác v každej súťažnej kategórii. Hlavnou cenou pre víťaza každej kategórie je 50.000,- Kč a ponuka zamestnania.

Vyhlasovateľ je už tradične spoločnosť ABRA Software a.s., spolu vyhlasovateľom je združenie Česká spoločnosť pre systémovú integráciu.

V organizácii súťaže spolupracuje komerčná sféra, reprezentovaná firmami ABRA Software, SYSTEMATIQ a T-SOFT so zástupcami akademickej sféry, reprezentované jednotlivými vysokými školami, združenými v spoločnosti ČSSI. Odbornými garantmi projektu sú združenie CACIO a ICT Unie, ktoré bdejú nad odbornou úrovňou súťaže.

Podrobné informácie sú uvedené na www.diplomovaprace.cz