V Bruseli prebehlo 1. zasadnutie Európskeho mnohostranného fóra pre e-fakturáciu

25. 9. 2011

Európske multilaterálne fórum pre tzv. e-fakturáciu zriadila EK rozhodnutím C(2010)8467 na dobu 3 rokov, a to pre účely pomoci sledovať vývoj trhu a úroveň prijatie elektronickej fakturácie v jednotlivých členských štátoch, poukazovať na problémy jej zavedenie a iniciovať výmenu skúseností a aj pre podporu práce vedúce k prijatiu jednotného štandardného dátového modelu.

13. 9. 2011 sa v bruselskom sídle Európskej únie uskutočnilo prvé zasadnutie Európskeho viacstranného fóra pre e-fakturáciu. Za Českú republiku boli Ministerstvom vnútra ČR nominovaní a prvého rokovania sa zúčastnili Petr Kuchař, člen vedenia spoločnosti ABRA Software a.s. a ICT Únie a Alexander Šafařík- Pštrosz, predseda FITPRO.

Celodenné jednanie bolo sprevádzané vystúpením zástupcov EK - riaditeľov DG Enterprise and Industry a DG Internal Market and Services, pod ktorých gesciu spomínané fórum spadá. Fórum schválilo svoj program, rokovací poriadok a ďalšie zakladacie dokumenty. Následne sa rozbehol hlavný program prvého zasadnutia, ktorým bolo informovanie jednotlivých členských štátov o aktuálnych spôsoboch použitia či plánoch v oblasti e-fakturácie.

Petr Kuchař z ABRA Software a ICT Únie k situácii uviedol: "Bolo zaujímavé sledovať, ako sú niektoré štáty v danej problematike zbehlé a používajú veľmi pokročilé metódy e-fakturácie, často podporované rôznymi portálmi zriadenými napríklad vládou danej krajiny, zatiaľ čo niektoré členské krajiny používajú pre elektronickú fakturáciu iba neštruktúrovaný formát PDF. Osobne ma najviac potešil fakt, že Česká Republika patrí spolu s Belgickom, Dánskom, Estónskom, Francúzskom, Holandskom alebo Portugalskom do skupiny pokročilých krajín, ktoré pristúpili k používaniu dátového formátu na báze UBL 2.0, ktorý v ČR dostal meno ISDOC. Za dôležitý považujem aj fakt, že rada krajín na fóre informovala o svojej uzákonenej povinnosti e-fakturácie v prípade účasti dodávateľa na verejnej zákazke. To je zásadné pre transparentnosť jednotlivých zákaziek, pretože elektronické doklady možno jednoducho zverejniť. Pre Českú republiku je to dôležitý signál vzhľadom k aktuálnemu prerokúvaniu Zákona o veřejných zakázkách, ktorý je teraz po prvom čítaní v Poslaneckej snemovni ČR."

Celá aktivita Európskeho mnohostranného fóra dlhodobo smeruje ku konvergencii postupov a formátov a snahe zhodnúť sa na spoločnej báze použiteľnej ako za hranicami štátov tak i jednotlivých priemyselných oborov. Táto téma je predmetom stratégie  EUROPE 2020 a Európske multilaterálne fórum sa podieľa na realizácii dôležitej úlohy celoeurópskej stratégie.

Ďalšie informácie v anglickom jazyku nájdete zde.