ABRA Gen vo výrobnej spoločnosti TUBAPACK

Informačný systém ABRA Gen pomáha výrobnej spoločnosti TUBAPACK uspieť na zahraničných trhoch.

Ako ABRA Gen vo výrobnej spoločnosti TUBAPACK pomáha?

  • Eviduje detailné informácie o výrobku, presnú dobu, kedy sa daná šarža vyrábala a počet výrobkov v danej šarži.
  • Umožňuje kedykoľvek nahliadnuť do histórie výrobkov.
  • Efektívne riadenie výroby riešia nasadením PLM terminálov.
  • Organizáciu skladu zaisťujú pomocou pokročilých 2D kódov.
  • Pomocou WMS Mobile Terminal načíta na sklad a rýchlo presúva materiál do výroby.