Ako predpovedať finančnú budúcnosť firmy za pomoci ERP.

Je možné nejakým spôsobom predikovať finančný stav firmy? ERP systém ABRA Gen je práve tým nástrojom, ktorý túto jedinečnú schopnosť má.

V jednom z predchádzajúcich dielov nášho seriálu sme zmienili, že ERPy môžu pomôcť predvídať, ako na tom napríklad firma bude. Znie to trochu ako veštenie z krištáľovej gule, ale zase taká mágia to nie je. Pokiaľ totiž vieme, ako sa firma chová dnes, a pokiaľ do toho zapojíme nejakú chytrosť, môžeme systém ABRA Gen použiť ako nástroj, ktorý vidí do budúcna. Môžeme napríklad predikovať, koľko bude mať za osem mesiacov firma na účte.

Aké sú k tomu nutné podmienky, aby sme takú predikciu mohli učiniť?

Daná firma musí:

  • byť schopná pracovať so svojimi dátami,
  • mať v poriadku účtovníctvo,
  • mať v poriadku evidencie,
  • mať dobre popísaný svoj business,
  • používať ERP systém ABRA Gen.

Táto schopnosť systému ABRA Gen predikovať budúcnosť je jedinečná a my sme ju ešte v žiadnom inom systéme nezaznamenali. Iné ERPéčka ponúkajú podobné riešenia, ale väčšinou len vychádzajú z číselných rád, z histórie, a na základe toho sa tak snažia konštruovať budúcnosť. Používajú sa na to väčšinou neurónové siete. Ale podľa našich zrovnaní v tomto postupe chýba kvalita výsledných informácií.