Pro koho je vhodný ERP ABRA Gen?

Najväčšia inštalácia informačného systému ABRA Gen je vo firme, ktorá má asi 2000 zamestnancov. Typická veľkosť firiem, kde je inštalovaný ERP ABRA Gen, je od desiatok do stoviek užívateľov. Najčastejším typom firiem sú potom výrobné firmy so sériovou výrobou, ktoré sa zaoberajú veľkoobchodom alebo maloobchodom a potom firmy, ktoré poskytujú služby.

Najväčšia inštalácia informačného systému ABRA Gen je vo firme, ktorá má asi 2000 zamestnancov. Typická veľkosť firiem, kde je inštalovaný ERP ABRA Gen, je od desiatok do stoviek užívateľov. Najčastejším typom firiem sú potom výrobné firmy so sériovou výrobou, ktoré sa zaoberajú veľkoobchodom alebo maloobchodom a potom firmy, ktoré poskytujú služby.

Software ABRA je veľmi prispôsobiteľný. Dávame zákazníkovi k dispozícii dokumentáciu, takže si ho môže prispôsobiť vlastnými silami. Máme API, čo nie je úplne obvyklé u ERP systémov. API umožňuje integrovať ABRA Gen s inými aplikáciami.

Ďalšou výhodou ABRA Software je aj v podpore nových technológií, ktoré zatiaľ nemusia mať plne obchodné využitie ale do budúcna áno a software je na to pripravený. Napríklad IoT (internet vecí), o ktorom všetci hovoria a náš systém, ako jeden z prvých, ho už podporuje.

Systém ABRA Gen využíva nástroje, ktoré dokážu vizualizovať dáta a dokážeme ich zobraziť napríklad aj na chytrých hodinkách. Zákazník si sám môže určiť, aké informácie chce vidieť.