Prečo reimplementovať ERP?

Kedy je dobré reimplementovať ERP? Informačný systém ABRA Gen používa niekoľko tisíc zákazníkov. Mnoho z nich pomáha už 10 a viac rokov. Je jasné, že sa vo firmách za tú dobu veľa zmenilo a rovnako tak sa rozvíjal aj systém ABRA Gen. Čo takým firmám doporučiť?

Je potrebné sa pozrieť na to, ako sa premenili podnikové procesy a ako efektívne ich dokáže pokrývať informačný systém. Často také zamyslenie končí akciou, ktorej sa hovorí reimplementácia. Je to vlastne nová implementácia aktuálne používaného systému, ktorý už firma dobre pozná a mnoho rokov používa, ale v novom pohľade na aktuálny stav a s ohľadom na aktuálne potreby daného podnikania.

Začína to tým, že si firma analyzuje všetky svoje procesy –ako firma reálne funguje a ako k tomu slúži stávajúci informačný systém. Cieľom je definovať ideálny stav, ako by mal ERP fungovať a ako ho využívať v súčasných procesoch vo firme. A práve reimplementácia je dobrá cesta k výraznému zefektívneniu a zrýchleniu mnohých firemných procesov. ABRA Software je v tomto smere veľmi aktívny a vo firmách, kde cítime, že je už príliš veľký rozdiel medzi reálnymi potrebami a aktuálnym informačným systémom, ponúkame pomoc situáciu aktívne riešiť. Čím skôr firma s analýzou aktuálnej situácie začne, tým menej je potom celá reimplementácia finančne aj časovo náročná.

Súvisiace odkazy: