Skratky v dátumovej položke

V krátkom videotipe vám poradíme, ako používať klávesové skratky v dátumovej položke, bez toho aby ste museli otvárať kalendár.

[T] aktuálny dátum

[+]/[-] pridá/uberie 1 deň

Shift [+]/[-] pridá/uberie 1 mesiac

Ctrl Shift [+]/[-] pridá/uberie 1 rok