Tipy a triky

Výber DPH indexu do správneho riadka DPH priznania

2. 6. 2021
Tipy a triky pre informačný systém ABRA Gen

Obchoduje vaša firma so špecifickým tovarom dovážaným najmä zo zahraničia? Potom určite pracujete s rôznymi sadzbami DPH a pre účtovníčku môže byť niekedy ťažké zvoliť v ABRA Gen správny index DPH zodpovedajúci riadku v DPH priznaní. Daňový poradca vám pre konkrétny tovar síce určí správny riadok DPH priznania, s najväčšou pravdepodobnosťou už ale nebude poznať DPH index v ABRA Gen. Ukážeme vám, ako si jednoducho zobraziť riadky základu i riadky DPH priamo pri indexoch.

Riešenie si ukážeme na doklade Reverse charge, ktorý vystavujete po uložení faktúry prijatej (FP).

Po uložení novej FP nám ABRA Gen ponúkne vystaviť doklad Reverse charge, do ktorého predvyplní hlavičku a riadky pre jednotlivé položky, kde chcete uplatniť daň na vstupe.

Obr. 01: DPH indexy k dokladu Reverse charge.
Obr. 01: DPH indexy k dokladu Reverse charge.

Vo východiskovom stave vidíme len DPH indexy a textový popis. Po novom vývoj pridal do zoznamu aj príslušný riadok DPH priznania. Ak chcete daný stĺpec vidieť hneď pri otvorení číselníka, stačí myšou posunúť značku na posúvači alebo kliknutím na pravú šípku dôjsť na koniec zoznamu. Tým sa zobrazia požadované stĺpce.

Obr. 02: Stĺpce s riadkami dokladu a riadky DPH
Obr. 02: Stĺpce s riadkami dokladu a riadky DPH

Následne kliknite a podržte ľavé tlačidlo myši v oblasti nadpisu stĺpca a posunom myši vľavo presuňte stĺpček „Riadok základu“, prípadne aj „Riadok DPH“ do ľavej časti zoznamu DPH indexov.

ABRA Gen si potom usporiadanie bude pri ďalšom otvorení číselníka pamätať. Podobne si môžete poradie stĺpcov upravovať v akejkoľvek agende ABRA Gen.

Obr. 03: Presunutie stĺpcov
Obr. 03: Presunutie stĺpcov

Tak máte vedľa ABRA DPH indexov, ktoré potrebujete vybrať do dokladu, aj stĺpce, ktoré vám určia do akých riadkov DPH priznania sa daná položka z dokladu dostane.

Ak vám preťahovanie stĺpčekov myšou nevyhovuje, môžete rovnaký efekt docieliť poklikaním pravým tlačidlom myši na popisy stĺpcov a otvorením Editora stĺpcov.

Obr. 04: Spustenie editora stĺpcov
Obr. 04: Spustenie editora stĺpcov

Tu si môžete skryť nepotrebné stĺpčeky, upraviť poradie, prípadne svoje usporiadanie stĺpcov uložiť ako definíciu. Predsa len ak by z nejakých dôvodov došlo počas práce so systémom k preusporiadaniu stĺpcov, môžete sa rýchlo vrátiť do požadovaného nastavenia.

Obr. 05: Nastavenie zobrazenia stĺpcov
Obr. 05: Nastavenie zobrazenia stĺpcov