Vydieračský vírus má zálusk na dáta v počítači! Ako sa útoku brániť?

18. 4. 2017

Popredné české antivírusové firmy varujú pred nebezpečným vydieračským ransomware, ktorý ohrozuje dáta domácich firiem. Napadá počítače cez infikovanú prílohu e-mailu, zašifruje súbory na pevnom disku a následne od majiteľa vyžaduje výkupné. Najefektívnejšou ochranou je prevencia: nedôverujte neznámym stránkam a neotvárajte neznáme prílohy e-mailov.

V posledných týždňoch odborníci na internetovú bezpečnosť zaznamenali kampaň phishingových e-mailov, zameraných na firmy v Slovenskej Republike. Nebezpečenstvo e-mailov spočíva v tom, že sú napísané v slovenčine a mená odosielateľov na prvý pohľad nevzbudzujú podozrenie. V prílohe môže byť napr. dokument DOC s vloženými markami, ktorý sa tvári ako faktúra. Pokiaľ taký súbor otvoríte a povolíte makra, pre zákerný ransomware sa otvorí cesta k zakódovaniu súborov na vašom počítači. Nasleduje oznámenie útočníka o výkupnom. Zatiaľ neexistuje spôsob, ako zakódované súbory zdarma odkódovať. Viac informácií sa dočítate v článku na Technete.

Napadnutie ransomwarom s následným zašifrovaním dát sa bohužiaľ nevyhlo ani niektorým zákazníkom ABRA Software. U väčšiny z nich došlo k zašifrovaniu dôležitých súborov, vrátane databáz a systémových súborov ABRA Gen. Našťastie s odbornou asistenciou našich konzultantov bolo možné vykonať obnovenie záloh z bezpečných zdrojov, a tak nedošlo k významným finančným stratám. Avšak aj tak sa jedná o zložitý zákrok a v prípade väčšej firmy je nutné počítať s vyradením informačného systému na jeden až dva dni.

Nepodceňujte prosím zálohovanie dát na bezpečnom mieste. Pokiaľ má zákazník dobré zálohy, je možná reinštalácia ABRA Gen a obnovenie dát zo zálohy a straty sú minimálne. Bez dobrých záloh hrozí úplná strata dát, alebo vysoké finančné náklady pre dešifrovanie súborov.

Bezpečné zálohovanie dát systému ABRA Gen možno vyriešiť prostredníctvom služby starostlivosť o zálohovanie dát. Táto služba zaistí nielen uloženie záloh v cloudovom úložisku ABRA online, ale rovnako garantuje spustenie náhradnej inštalácie ABRA Gen na tejto platforme. 

Všeobecné odporúčania

  • Neotvárať neznáme prílohy e-mailov.
  • Zálohovať mimo server s ABRA Gen na chránené miesto.
  • Úložiško a dáta musia byť na nezdieľanom adresári (mimo inštaláciu ABRA Gen).