Vyhláška o vykazovaní záloh

17. 6. 2018
V Zbierke zákonov vyšla vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o vykazovaní záloh na poistné na verejné zdravotné poistenie a ročného zúčtovania poistného (Vyhláška č. 159). Zmeny súvisia so zavedením 13. a 14. platu oslobodeného do výšky 500 € od zdravotného poistenia. Do ABRA Gen boli zmeny vo výkazoch a exportoch na zdravotné poisťovne zapracované na základe Bug 54065 a zverejnené na Zákazníckom portáli. V aktuálnych verziách ABRA Gen sú nové výkazy a exporty k dispozícií po stiahnutí automatických aktualizácií.