Zákaznícky portál nahradil klientsku časť webu

2. 12. 2012