Zálohujte dáta v súlade s GDPR – dozeráme na bezpečnosť vašich dát

9. 7. 2018
Cloudový systém pro zálohování dat
Pre moderné podnikanie majú informácie nenahraditeľnú hodnotu a ich ohrozenie, nedostupnosť, či strata môžu mať fatálne následky. Našim zákazníkom preto ponúkame možnosť bezpečného zálohovania dát z IS ABRA Gen v privátnom cloude. A navyše v prípade kolapsu ich hardwaru rýchlo zabezpečíme náhradnú prevádzku ABRA Gen v cloude. Prečo zálohovať dáta z IS ABRA Gen v cloude:
  • Zabezpečujeme každodennú zálohu dát v súlade s požiadavkami GDPR
  • Dáta ukladáme zašifrované do nášho privátneho cloudu.
  • Zálohovanie nepretržite monitorujeme.
  • Každý mesiac vykonávame kontrolu obnoviteľnosti dát zo záloh.
  • Pomáhame s rýchlou obnovou dát.
  • Garantujeme náhradnú prevádzku ABRA Gen v cloude v prípade výpadku vášho serveru.
  • Minimalizujeme rizika úniku, straty alebo nedostupnosti dát.
Privátne cloudové úložisko významne minimalizuje riziko úniku, či straty dôležitých informácií. Umožňuje nielen pravidelné a bezpečné ukladanie dát, ale predovšetkým ich rýchlu dostupnosť v prípade zlyhania vlastného firemného hardwaru, alebo pri inom ohrození dát na vlastných úložiskách. Živelná udalosť, výpadok servera, útok zvonku ani cryptovirus už nemusí paralyzovať firemné procesy. Sofistikované šifrovanie navyše chráni dáta v súlade s požiadavkami GDPR. Ako dôležitá je starostlivosť o zálohy umiestnené v cloude sme sa presvedčili v praxi. Starostlivosť o zálohovanie dát ABRA Software umožňuje každodennú zálohu dát z IS ABRA Gen v privátnom cloude do celkovej veľkosti všetkých záloh 100 GB. Spôsob zálohovania a následnej údržby nastavujeme vždy individuálne, vrátane možnosti generovania informatívnych správ o prebiehajúcich procesoch podľa požiadaviek zákazníkov. Proces zálohovania priebežne monitorujeme a testujeme obnoviteľnosť dát. A navyše, v prípade výpadku vášho servera vám garantujeme náhradnú prevádzku ABRA Gen v cloude do doby, než nahradíte poškodený hardware. Náhradná prevádzka SW ABRA je počas 10 dní od jej spustenia bezplatná. Ochránime tiež vaše dáta. Pozrite sa, aké možnosti Starostlivosť o zálohovanie dát ponúka.

Dozvedieť sa viac