Legislatíva

Zmena spôsobu zaokrúhľovania hotovostných platieb od 1.7.2022

6. 6. 2022
Finančné riadenie v ABRA Gen

Od 1.7.2022 vchádza do platnosti Zákon č. 457/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Zákon zavádza zaokrúhľovanie 1 a 2 eurocentových mincí. Povinné zaokrúhľovanie bude iba pri hotovostnom platobnom styku, pri bezhotovostnom sa ceny zaokrúhľovať nebudú. Príjemcovia platieb budú aj naďalej povinní prijať hotovosť v 1 a 2 eurocentových minciach, to znamená, že tieto mince zostanú na Slovensku všeobecne akceptovaným zákonným platidlom. Schválením zákona sa Slovensko pridá k ďalším piatim krajinám eurozóny, ktoré už obmedzili používanie najmenších euromincí v hotovostnom platobnom styku (Fínsko, Holandsko, Belgicko, Írsko a Taliansko). Bližšie informácie a príklady na stránkach MFSR.

Riešenie v ABRA Gen

V ABRA Gen je od verzie 22.1 (vo verzii 22.0.1 je riešené Service packom) doplnený nový typ zaokrúhlenia s názvom Aritm. s minimom, ktorý sa pre nový spôsob zaokrúhľovania používa. Zmeny sa týkajú viacerých miest v ABRA Gen a sú preto popísané jednotlivo v našej PDF príručke.