Zmeny v zákone o sociálnom poistení a zákone o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

26. 10. 2016

V Zbierke zákonov SR, bola publikovaná zmena zákonu o sociálnom poistení a zákonu o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca. Dochádza k zvýšeniu maximálneho vymeriavacieho základu a zmene vo výpočte denného vymeriavacieho základu: zbierka.