Zobrazenie skladového množstva s ohľadom na potvrdené objednávky

13. 1. 2021
Má vaša firma viac skladov rozosiatych po celej republike? Potrebujete poznať aktuálny stav zásob nie len celkovo, ale aj po jednotlivých skladoch? A to všetko s ohľadom na čerstvo potvrdené objednávky alebo rezervovaný tovar? V našom tipe vám poradíme, ako na to. Štandardný zoznam skladových kariet zobrazuje len aktuálny stav všetkých skladov alebo vybraného skladu:
Obr 01: Zobrazenie počtu kusov na sklade
Obr 01: Zobrazenie počtu kusov na sklade
Často býva zaujímavejšie vidieť stav skladu znížený o potvrdené objednávky alebo o rezervovaný tovar. K tomu sú určené funkcie: Pre predaj: NxGetAvailableQuantity – vráti stav skladu k aktuálnemu dátumu, znížený o rezervácie k dátumu zadanému v parametri NxGetOrderedQuantity – vráti stav objednávok prijatých (vystavené - dodané), len potvrdených NxGetReservedQuantity – vvráti rezervácie skladovej karty na skladoch k dátumu Pre nákup: NxGetOrderedQuantityFromIssuedOrders – vráti stav objednávok vydaných (vystavené - dodané), len potvrdených Tieto funkcie majú ako vstupné parametre ID skladovej karty a ID skladu. ID skladu je nepovinný údaj. V prípade, že ho neuvediete, je údaj vrátený danou funkciou súčtom cez všetky sklady. Ak chcete pridať ID skladu, ktorý ste vybrali v položke „Sklad“, môžete použiť funkciu:
NxGetGlobParamValue('Site_{7B0EC3E0-2A28-11D3-9052-005004746B42}_SelectedStoreID')
Potom výraz pre zobrazenie potvrdených objednávok z vybraného skladu je:
NxGetOrderedQuantity(ID, NxGetGlobParamValue('Site_{7B0EC3E0-2A28-11D3-9052-005004746B42}_SelectedStoreID'))
Výraz pre zobrazenie „voľného“ tovaru v sklade je:
NxGetAvailableQuantity(ID, NxGetGlobParamValue('Site_{7B0EC3E0-2A28-11D3-9052-005004746B42}_SelectedStoreID'))-NxGetOrderedQuantity(ID, NxGetGlobParamValue('Site_{7B0EC3E0-2A28-11D3-9052-005004746B42}_SelectedStoreID'))
Výraz môžete zadať do stĺpca v zozname skladových kariet. Kliknite pravým tlačidlom myši na akýkoľvek popis stĺpčeka zoznamu a potom zvoľte Zobrazenie stĺpcov - > Editor stĺpcov
Obr 02: Spustenie editora stĺpcov
Obr 02: Spustenie editora stĺpcov
Po voľbe Editor stĺpcov zvoľte „Nový stĺpec“
Obr 03: Definícia stĺpca pomocou výrazu
Obr 03: Definícia stĺpca pomocou výrazu
Kliknete na šípku „Výraz“ a zadajte vyššie uvedený výraz:
Obr 04: Zadanie výrazu do definície
Obr 04: Zadanie výrazu do definície
Všetko potvrďte tlačidlom OK. Obdobne môžete použiť aj definíciu pre dostupný tovar.
Obr 05: Zobrazenie nových stĺpcov na skladovej karte
Obr 05: Zobrazenie nových stĺpcov na skladovej karte
Teraz vám pribudnú stĺpce Objednané a Dostupné, ktoré menia svoje hodnoty spolu so stĺpcom „Počet“ podľa zvoleného skladu. Pripomíname, že funkcie NxGetOrderedQuantity počítajú s príznakom Potvrdené a nevybavené objednávky prijaté.
Obr 06: Príznak potvrdenej objednávky prijaté
Obr 06: Príznak potvrdenej objednávky prijaté