Tipy a triky

Zobrazenie skladového množstva s ohľadom na potvrdené objednávky

13. 1. 2021
Tipy a triky pre informačný systém ABRA Gen

Má vaša firma viac skladov rozosiatych po celej republike? Potrebujete poznať aktuálny stav zásob nie len celkovo, ale aj po jednotlivých skladoch? A to všetko s ohľadom na čerstvo potvrdené objednávky alebo rezervovaný tovar? V našom tipe vám poradíme, ako na to.

Štandardný zoznam skladových kariet zobrazuje len aktuálny stav všetkých skladov alebo vybraného skladu:

Obr 01: Zobrazenie počtu kusov na sklade
Obr 01: Zobrazenie počtu kusov na sklade

Často býva zaujímavejšie vidieť stav skladu znížený o potvrdené objednávky alebo o rezervovaný tovar.

K tomu sú určené funkcie:

Pre predaj:
NxGetAvailableQuantity – vráti stav skladu k aktuálnemu dátumu, znížený o rezervácie k dátumu zadanému v parametri

NxGetOrderedQuantity – vráti stav objednávok prijatých (vystavené – dodané), len potvrdených

NxGetReservedQuantity – vvráti rezervácie skladovej karty na skladoch k dátumu

Pre nákup:
NxGetOrderedQuantityFromIssuedOrders – vráti stav objednávok vydaných (vystavené – dodané), len potvrdených

Tieto funkcie majú ako vstupné parametre ID skladovej karty a ID skladu. ID skladu je nepovinný údaj. V prípade, že ho neuvediete, je údaj vrátený danou funkciou súčtom cez všetky sklady.

Ak chcete pridať ID skladu, ktorý ste vybrali v položke „Sklad“, môžete použiť funkciu:

NxGetGlobParamValue('Site_{7B0EC3E0-2A28-11D3-9052-005004746B42}_SelectedStoreID')

Potom výraz pre zobrazenie potvrdených objednávok z vybraného skladu je:

NxGetOrderedQuantity(ID, NxGetGlobParamValue('Site_{7B0EC3E0-2A28-11D3-9052-005004746B42}_SelectedStoreID'))

Výraz pre zobrazenie „voľného“ tovaru v sklade je:

NxGetAvailableQuantity(ID, NxGetGlobParamValue('Site_{7B0EC3E0-2A28-11D3-9052-005004746B42}_SelectedStoreID'))-NxGetOrderedQuantity(ID, NxGetGlobParamValue('Site_{7B0EC3E0-2A28-11D3-9052-005004746B42}_SelectedStoreID'))

Výraz môžete zadať do stĺpca v zozname skladových kariet. Kliknite pravým tlačidlom myši na akýkoľvek popis stĺpčeka zoznamu a potom zvoľte Zobrazenie stĺpcov – > Editor stĺpcov

Obr 02: Spustenie editora stĺpcov
Obr 02: Spustenie editora stĺpcov

Po voľbe Editor stĺpcov zvoľte „Nový stĺpec“

Obr 03: Definícia stĺpca pomocou výrazu
Obr 03: Definícia stĺpca pomocou výrazu

Kliknete na šípku „Výraz“ a zadajte vyššie uvedený výraz:

Obr 04: Zadanie výrazu do definície
Obr 04: Zadanie výrazu do definície

Všetko potvrďte tlačidlom OK. Obdobne môžete použiť aj definíciu pre dostupný tovar.

Obr 05: Zobrazenie nových stĺpcov na skladovej karte
Obr 05: Zobrazenie nových stĺpcov na skladovej karte

Teraz vám pribudnú stĺpce Objednané a Dostupné, ktoré menia svoje hodnoty spolu so stĺpcom „Počet“ podľa zvoleného skladu.

Pripomíname, že funkcie NxGetOrderedQuantity počítajú s príznakom Potvrdené a nevybavené objednávky prijaté.

Obr 06: Príznak potvrdenej objednávky prijaté
Obr 06: Príznak potvrdenej objednávky prijaté

Zaujímate sa o systém ABRA Gen? Napíšte nám!

Zeptejte se SK