Zoznam pripravovaných legislatívnych zmien pre rok 2021

15. 1. 2021
Legislatívny balíček
Nový rok je tradične spojený s celým radom legislatívnych zmien, ktoré sa dotknú firiem aj ich zamestnancov. Niektoré zmeny zákonodarci schválili na poslednú chvíľu, a preto sme pre vašu jednoduchšiu orientáciu pripravili ich prehľadný zoznam. V našej online nápovede pravidelne aktualizujeme stručný prehľad pripravovaných zmien a úprav súvisiacich s platnou legislatívou. Na zapracovanie všetkých zmien do informačného systému ABRA Gen intenzívne pracujeme. Po dokončení a otestovaní zmeny priebežne uvoľníme do distribúcie formou automatických DBO aktualizácií alebo ServicePackov.

Zobraziť legislatívne zmeny