Zrušenie pandemickej nemocenskej od 1.12.2021

22. 12. 2021
Legislatíva s Covid
Dňa 15.11.2021 nadobudol účinnosť zákon č. 41/2021 Z.z., ktorým sa menia a doplňujú niektoré zákony v súvislosti s ďalšou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Jednou z dôležitých zmien v čl. VII je zrušenie tzv. pandemickej nemocenskej od 1.12.2021: V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia uplatňuje u zamestnávateľa oznámením vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti. Pre dočasné pracovné neschopnosti (DPN), ktoré vznikli od 1.12.2021 a neskôr, použite v agende Nemocenské dávky štandardné druhy: NEM (nemocenské), KAR (karanténa, izolácia), aby sa tieto druhy prejavili ako neprítomnosti aj s preplatením náhrady za DPN za prvých 10 dní. Naďalej už od tohto dátumu nevyužívajte druhy KAR-KOR (karanténa – koronavírus) a IZO-KOR (izolácia – koronavírus).