Zrýchľujeme API ABRA Gen. S novou technológiou až o tretinu

12. 8. 2021
Multithread API ako vysokorýchlostná dialnica
Pre ABRA Gen sme vyvinuli novú technológiu viacvláknového API, ktorá prináša vyššiu rýchlosť, automatickú škálovateľnosť i jednoduchšiu konfiguráciu. Ako to celé funguje? V ABRA Software neustále modernizujeme rozhranie API vo všetkých našich ERP systémoch. Aktuálne sme pre systém ABRA Gen vyvinuli novú technológiu viacvláknového API, ktorá sa sa správa ako vysokorýchlostná diaľnica a prináša až o tretinu rýchlejšie spracovávanie dotazu, automatickú škálovateľnosť i jednoduchšiu konfiguráciu.

Čo prináša nová technológia API ABRA Gen:

  • Zrýchlenie spracovania dotazu o 20-30 %
  • Automatické škálovanie podľa aktuálnej záťaže (server si podľa potreby sám otvára a uzatvára potrebné vlákna)
  • Jednoduchšia inštalácia a konfigurácia API servera (odpadá zložité nastavovanie dielčích výkonovo náročných workerov)
  • Jedna služba/server = jednoznačný prehlaď o bežiacom API
Modernizácia sa týka výhradne technológie vo vnútri API servera, v spôsobe programovania API dotazov sa nič zásadného nemení.

Ako to celé funguje

Zásadné technologické vylepšenie, a pritom zjednodušenie celého cyklu spracovania dotazu prináša nový API server, ktorý prijíma http požiadavky a zároveň priamo komunikuje s aplikačným serverom ABRA Gen. Vďaka technológii viacerých vlákien server paralelne spracováva viac požiadaviek naraz a automaticky škáluje výkon podľa aktuálnej záťaže.  
Schéma spracovania API požiadaviek
Schéma spracovania API požiadaviek
Môžete si to predstaviť tak, že každá požiadavka je ako auto, ktoré má na diaľnici svoj vlastný pruh. Teraz má diaľnica podľa potreby až 20 pruhov a v budúcnosti s príchodom 64bit verzie ABRA Gen bude týchto pruhov v podstate neobmedzené množstvo. Jazda po takejto diaľnici je veľmi rýchla, nedochádza k zápcham a nezaťažuje celý systém.

Chcete zrýchliť API i vo svojej firme? Kontaktujte svojho obchodníka alebo nám vyplnte formulár:

test (kroky) Mám záujem o predvedenie [post_title] SK