Zrýchľujeme v aktuálnej verzii ABRA Gen 20.3.13

14. 12. 2020
Preraďujeme na vyšší rýchlostný stupeň! Posledný rok sa práca na vývoji ABRA Gen sústredila na zrýchľovanie a zvyšovanie výkonu celého systému. Vďaka jeho komplexnosti vyžadovala optimalizácia čiastkových procesov a algoritmov obrovský kus mravčej práce, ktorú nebolo na prvý pohľad vidieť. V aktuálnej verzii ABRA Gen 20.3.13 sa kocky vývojárskeho úsilia poskladali dohromady a užívateľa čaká v určitých oblastiach významné zrýchlenie práce.

Kde zrýchľujeme?

 • Skladové a DPH uzávierky. Dobu vytvorenia novej DPH uzávierky sme zrýchlili 5,6krát! Naviac s narastajúcim počtom dokladov sa doba vytvorenia uzávierky výrazne nemení.
 • Prevádzanie rušenie skladovej uzávierky vďaka nerušeniu zaúčtovania skladových dokladov. Vďaka tomu je radovo rýchlejšie aj opakovanie skladovej uzávierky.
 • Ukladanie opravovaných dokladov (záznamov) naprieč systémom vďaka úprave validácií. Novo pri ukladaní opravovaných záznamov nedochádza k validácii hodnôt odkazujúcich na číselník, pokiaľ tieto neboli v priebehu editácie záznamu zmenené.
 • Zníženie počtu požiadaviek z ABRA Gen na aplikačný server až o 85 %, čo vedie k celkovému zrýchleniu práce v systéme
 • Prví prihlásení užívatelia do WebAPI.
 • Otváranie malých číselníkov (používaných pri vyplňovaní nadväzných záznamov do formulárov). Zrýchlenie je zrejmé najmä pri prevoze na terminálovom serveri.
 • Práca s číselníkmi s využitím novej technológie a našepkávača.
 • Práca s veľkými dokladmi.

Prejsť na Zákaznícky portál

Aké novinky prináša aktuálna verzia?

 • Pridali sme možnosť predbežného účtovania skladových dokladov, ktoré nie sú uzatvorené skladovou uzávierkou, ale boli len predbežne ocenené uzávierkou „nanečisto“. Systém novo umožňuje po prevedení uzávierky skladu, resp. ocenenia, vykonať zaúčtovanie uzavretých, resp. ocenených dokladov.
 • Volanie uložených skript prostredníctvom API novo podporuje okrem formátu JSON tiež prostý text – pri predávaní hodnôt vstupných parametrov aj pri vracaní výsledkov.
 • Upravili sme vlastnosti radov dokladov. Maximálna dĺžka skratiek radov dokladov bola zvýšená zo 4 znakov na 10, v jednom rade možno vystaviť až 99 999 999 dokladov.
 • Interné doklady podporujú účtovanie čiastok do výšky 9 999 999 999 999,99.
 • Z agend Ostatné príjmy a Ostatné výdavky je novo možné odoslať platbu na pripojený platobný terminál. Funkcionalita je dostupná aj zo skriptovania.
 • Pridali sme preberanie DPH sadzby nastavené na úrovni jednotiek skladových kariet naprieč systémom. Pokiaľ je DPH sadzba nastavená na jednotke, má prednosť pred nastavením na hlavičke skladové karty.
 • Na skladových kartách je možné definovať tzv. etalón pre prepočty medzi vzájomne zodpovedajúcimi mernými jednotkami. Mechanizmus umožňuje využívať doklady typu Zámeny aj na skladové karty evidované v rôznych (úmerných ) jednotkách.
 • Vylepšili sme modul Kapacitné plánovanie:
  • Implementovali sme systém riadenia tzv. mobilných zdrojov, ktoré nie sú zviazané s konkrétnym výrobným pracoviskom, ale presúvajú sa medzi štandardnými kapacitnými jednotkami.
  • Preplánovanie úkonov zohľadňuje prioritu nastavenú na výrobných dokladoch, prípadne skladových kartách výrobkov.
  • Dielenské úkony, ktoré sa nepodarí zaplánovať, sa nepresúvajú do plánu, ale ostávajú v zoznamu „Dielenské úkony k zaplánovaniu“ s indikáciou príčiny chyby (chýbajúci mobilný zdroj, nekompetentný stroj, predchodca nie je zaplánovaný atď.).
  • Na pracoviskách možno evidovať výnimočné (dočasné) zmeny a ich platnosti.
  • V kapacitnom pláne je možné graficky znázorňovať hranice zmien.
Podrobnosti o všetkých zmenách v aktuálnej verzii nájdete v online nápovede. Vybrali sme tiež pre vás prehľad najzaujímavejších tipov, ako s pomocou nových funkcií urýchliť, zjednodušiť či zefektívniť prácu v systéme.