Aktuality

Sledování vývoje skladových zásob ve výrobě

9. 3. 2015

Představte si českou výrobní firmu, která se prosadí na zahraničních trzích v 48 zemích světa. Firmu, jejíž majitel dostal výhodnou nabídku k odprodání firmy od nadnárodní korporace, kterou odmítl. Firmu, která je úspěšná, která roste spolu s obratem a která je natolik prozřetelná, že v administrativních agendách nasazuje moderní informační technologie, aby urychlila práci. Jak této firmě pomůže Business Intelligence od českého výrobce?

Před pár týdny jsem navštívil výrobní haly společnosti FV Plast. Překvapila mě jejich rozsáhlost. A když jsem viděl výsledné produkty, tedy hlavně plastové trubky, tak mi to docvaklo. Tyhle trubky se najdou asi v každé domácnosti. A pokud je pán domu zručný na instalatéřinu nebo topenařinu, tak jistě výrobky z FV Plastu nejednou držel v hasáku, i když třeba nevěděl, že jejich výrobcem je česká firma z Čelákovic.

Při své návštěvě jsem šel z ruky do ruky. Nejdříve si na mě udělal čas generální ředitel Kamil Mahovský, který mě seznámil s historií firmy a obchodní strategií. Potom se mě ujal David Behner, ředitel obchodu pro ČR a SR, s ním jsem prošel výrobní haly a seznámil se s širokým portfoliem produktů. A na závěr jsem měl sezení s Miroslavem Černým, specialistou na informační systémy. A to už byla více moje parketa.

Nejvíce jsem se, jako vždy, ptal po využití IT. Věděl jsem, že FV Plast používá informační systém ABRA G3 a že v posledních letech začal používat také iGATE, aplikaci typu Business Intelligence z dílny ABRA. Překvapilo mě, že do roku 2008 byl informační systém ABRA G3 FV Plastu využíván pouze pro základní agendy. V podstatě jen pro účetnictví, a to je při možnostech systému škoda. Ale od roku 2008, ve kterém došlo v FV Plastu k celkové restrukuralizaci, ale začal být firemní informační systém využíván pro specifické potřeby firmy.


Přečtěte si celý podnikatelský příběh společnosti FV Plast.


Dnes je největší přidaná hodnota informačního systému v FV Plastu právě v propojení s aplikací typu Business Intelligence, ABRA iGATE. Výhody tohoto spojení jde shrnout do několika bodů:

  • online sledování vývoje skladových zásob,
  • snadná práce s aktuálními přehledy obratu,
  • vždy aktuální informace o pohledávkách a závazcích.
Sklady FV Plast v Čelákovicích
Výroba FV Plast

Byl jsem rád, že si vedení firmy pochvalovalo využití aplikace iGATE. I technický pohled Miroslava Černého byl jednoznačný. Potvrdil mi, že jim iGATE za pár vteřin odvede práci, kterou dříve dělali několik dní. A to už je co říct.

Přečtěte si celou případovou studii o využití ABRA BI.