Sledujte důležité informace o systému v Servisní knížce

30. 5. 2019
Tipy a triky pro informační systém ABRA Gen

Servisní knížka je velmi zajímavá a často opomíjená agenda ABRA Gen, která slouží ke sdělování a evidenci důležitých informacích o systému. Nachází se ve větvi menu Administrace.

Základní skupinu tvoří „Automatický záznam“:

Obr 01: Automatický záznam
Obr 01: Automatický záznam

Prakticky každá aktualizace systému ABRA Gen přidává do servisní knížky nějaké záznamy. V rámci update není možné provést všechny servisní operace nebo nastavení a je nutná součinnost administrátora nebo klíčového uživatele pro modul, ve kterém jsou implementovány legislativní změny nebo nové funkčnosti, které vyžadují prvotní nastavení.

V automatických záznamech jsou instrukce, které doporučujeme provést nebo zkontrolovat. Některá doporučení je nutné provést pro správné fungování systému.

Mezi důležitá upozornění posledních aktualizací patří například:

  • Doporučení provést kontrolu v servisním nástroji „ServiceTool“ např. kontrola a oprava existence adres, které mají více vlastníků.
  • Fulltextové hledání nově ve výchozím stavu hledá pouze na začátku slov.
  • Odznačení „Spojení je testovací“ nebo potřeba aktivace certifikátu EET po obnově dat ze zálohy, pokud se nejedná o testovací spojení.
  • Nastavení nového parametru ve Firemních údajích.
  • Změna nebo oprava fungování práv v Rolích.

Jestliže je zaškrtnuto „Hlásit při startu“ – což je výchozí hodnota nových „Automatických záznamů“, je při prvním startu zobrazeno sdělení:

Obr 02: Servisní informace
Obr 02: Servisní informace

Jestliže odškrtnete „Hlásit při startu“ zpráva se nezobrazí již žádnému vašemu uživateli.

Kromě „Automatického záznamu“ funguje servisní knížka jako jakákoliv jiná agenda systému. Uživatelé mohou do servisní knížky zadávat i jiné typy záznamů:

Obr. 03: Typy záznamů v Servisní knížce
Obr. 03: Typy záznamů v Servisní knížce
  • Chybová hlášení: můžete sem zadat popis chyby pro svého IT správce, který je pak může řešit nebo je zadat do Zákaznického portálu.
  • Požadavek klienta: můžete sem zadávat požadavky na svého konzultanta.
  • Servisní/implementační záznam: můžete vyžadovat od svého konzultanta, aby sem zadal, jaké změny ve vašem systému provedl.