Blog

Slovník online marketérů

15. 12. 2015
blank

Stejně jako jiné obory, i online marketing má svůj typický slovník i slang. Orientujete se v něm? Následující článek vám pomůže necítit se na schůzkách s vaším specialistou či agenturou pro online marketing jako na summitu OSN bez tlumočníka.

Jaká jsou tedy slova a zkratky typicky užívané v online (digitálním) marketingu?

301 Redirect

Stavový kód (response code), kterým server hlásí, že daná URL byla trvale přesměrována na jinou stránku. Využívá se zejména v případech, kdy úmyslně odstraníme obsah z webu, např. z důvodu neaktuálnosti a máme jinou stránku s relevantním obsahem, kam budou automaticky přesměrováni všichni návštěvníci již zrušené stránky.

404

Jde o stavový kód, kterým server říká, že na zadané URL nebyl nalezen obsah. Jednou z možností je, že uživatel špatně napsal URL, druhou je, že obsah byl smazán a URL nikdo nepřesměroval. Většina webů má pro takové případy zobrazenou vlastní stránku 404, která nabízí možnost vyhledávat na webu, nebo jiný způsob navigace. Je dobrým zvykem, připravit vlastní stránku 404 tak, aby uživatele její vzhled pobavil a tím i rozptýlil možné rozčarování.

AdWords

PPC systém placené reklamy vlastněný společností Google. Jeho prostřednictvím je možné realizovat kampaně ve vyhledávání Google, na partnerských webech, ale také na Youtube. Formáty reklamy zahrnují textové inzeráty, bannery i videa.

ALT tag

Celým názvem alternativní text obrázku. Jde o jeden z typů meta dat Slouží pro chvíle, kdy zobrazení samotného obrázku není třeba (stránku prohlíží nevidomý, nebo uživatel s, který má zakázané načítání obrázků v prohlížeči). Zobrazí se pouze text, který by měl podstatu obrázku dostatečně vystihovat. Je také součástí vyhledávacího algoritmu Google pro hledání obrázků.

Anchor text

Text odkazu. Ve chvíli, kdy na web umisťujeme odkaz, obvykle jej nenecháme jako prostou adresu, ale nahradíme ji textem, který lépe vystihuje, co uživatel po kliknutí na odkaz najde. Správná optimalizace textů odkazů, může mít velmi pozitivní vliv na hodnocení webu vyhledávači.

Black Hat SEO

Zde se dostáváme na temnou stranu online marketingu. Pokouší každého, protože jde o soubor nekalých praktik, které mohou vést k rychlému získání dobré pozice ve vyhledávači, ale nese sebou velké riziko penalizace, která naopak pozice několikanásobně zhorší a to na dlouhou dobu. Jde o přesný opak White Hat SEO. V současnosti ale ztrácí na významu a účinnosti, a to hlavně díky vylepšování vyhledávacích algoritmů, které podobné praktiky dokáží rozpoznat lépe a lépe.

CMS (Content Management System)

Nástroj pro správu obsahu webu. Umožňuje upravovat zejména text a obrázky, ale dobré CMS toho umí mnohem více. Typickým představitelem je nástroj WordPress nebo Joomla. I ABRA má ale své CMS, a to ABRA Publisher.

Cookie

Můžeme si ji představit jako sledovací zařízení umístěné na člověka s tím rozdílem, že cookie sleduje uživatele v online prostředí. Umožňuje tak analýzu chování uživatelů na webu nebo přesnější zacílení reklam. To mnoho uživatelů považuje za narušování soukromí, a tak mají cookies v prohlížeči zakázané. Neházejme ale všechny cookies do jednoho pytle. Tím, že nás web označí pomocí cookie umožní třeba i to, že si prohlížeč zapamatuje heslo pro přihlášení na daném webu.

CPA (Cost per Acquisition)

Jde o cenu za akvizici. Je to jedna z nejdůležitějších metrik pro měření efektivity daného marketingového kanálu. Počítá se velmi jednoduše – celkové náklady na propagaci na určitém kanálu vydělíme počtem konverzí a získáme výsledné CPA.


Tip na 8 nástrojů, které vám usnadní život ve světě online marketingu


CPC (Cost per Click)

Metrika, kterou nalezneme v každém PPC systému, který si zaslouží naši pozornost. Vypočítá se vydělením celkových nákladů počtem prokliků. Pokud někdy dostanete nabídku na online propagaci, kde budete platit za počet zobrazení a ne za proklik, utíkejte rychle pryč, na 90 % by šlo o ztrátu peněz

CPM (Cost per Impression)

Cena za jedno zobrazení. Jde o metriku, kterou většina online marketérů nevidí rádo. Její přesnost je pochybná a většinou zafunguje hlavně jako vysavač na peníze, bez valného efektu. Představme si situaci z offline světa, kdy před parfumérií stojí slečna, rozdávající letáky a lákající zákazníky do parfumérie. Může být placená za jeden rozdaný leták, což můžeme brát jako kliknutí, které alespoň na chvilku upoutá pozornost návštěvníka, aby si alespoň prohlédl výlohu. Představme si ale situaci, kdy by slečna měla být placená za všechny, komu leták rozdat mohla (prošel kolem). Stejně tak i při platbě za zobrazení nemáme žádnou garanci, že návštěvník webu banner vůbec zaregistroval.

CTA (Call to Action)

Výzva k akci. Jde o prvek (obvykle tlačítko), který vyzývá návštěvníka webu ke kýženému chování. Může jím být objednávka, nákup nebo třeba registrace. Vnější vzhled webu je dobré přizpůsobit tak, aby CTA dostatečně vyniklo, aby byl k němu uživatel přirozeně nasměrován.

Ke správnému použití CTA tlačítka je dobré měřit i počty kliknutí na něj. Počty konverzí je dobré srovnávat s počtem kliknutí na tlačítko, abychom mohli odhalit možný problém mezi samotným kliknutím a dosažením konverzního cíle.

CTR (Click through Rate)

Míra proklikovosti. Základní metrika využívaná především pro sledování relevance reklamy vůči zacílenému publiku. Vypočítává se tak, že spočítáme procentuelní podíl prokliků vůči počtu zobrazení. Čím vyšší číslo je, tím více jsme zaujali publikum.

Doorway page

Webová stránka vytvořená za účelem dobrého umístění ve vyhledávači na jedno klíčové slovo, poskytující velmi málo hodnotných informací. Obvykle vede rychle k CTA, které uživatele přesměruje na jiný web, který by jinak neměl šanci se umístit na dané klíčové slovo dobře. Jde o riskantní taktiku, jelikož Google podobné stránky penalizuje.

Imprese

Počet zobrazení. Uvádí se obvykle u placené online reklamy. Jak už jsme si řekli výše, není dobré soustředit se na imprese, nedejbože za ně platit, jelikož imprese zdaleka neznamená, že uživatel váš inzerát reálně viděl.

Interní prolinkování

Velmi podstatná součást optimalizace webu pro vyhledávače a současně UX. Je tvořena všemi odkazy na webu, které vedou na jinou podstránku daného webu. Při správném užití umožňují zrychlit cestu uživatele ke kýženému cíli bez zbytečných odboček.

Konverzní cíl

Konverzní cíl je účelem existence většiny webových stránek. Může jím být prakticky cokoli, co si stanovíte jako kýženou akci uživatele na stránkách. Může jím být přečtení článku, registrace, přihlášení newsletteru, nákup zboží, etc.

Konverzní poměr

Jde o procentuální vyjádření poměru mezi počtem dosažených konverzních cílů a počtem unikátních návštěvníků webu.

KPI

Key Performance Indikator(s), česky klíčové výkonostní metriky. Pro efektivní online marketing je třeba tyto indikátory vybírat velmi pečlivě, tak aby měly kauzální vztah s celkovým výkonem našeho businessu. Např. počet návštěvníků na webu nebo počet “lajků” na sociálních sítích nejsou dobrá KPI, protože jejich růst nemusí vůbec jít ruku v ruce s růstem počtu konverzí či zvyšování ROI.

Landing page

Česky dopadová stránka. Jde o stránku na webu, která slouží jako dopadová stránka kampaní, ať už jde o placené či neplacené kanály. Obvykle je landing page pro návštěvníka webu skrytá a nedá se k ní proklikat interními odkazy, nebo jen velmi komplikovaně.

Linkbuilding

Znamená budování sítě zpětných odkazů. Zahrnuje nejrůznější strategie budování zpětných odkazů: internetové katalogy, placené odkazy, přirozeně vzniklé odkazy (máme-li opravdu zajímavý produkt, zařídí velkou část linkbuildingu komunita jeho fanoušků)

Long Tail

Longtail je typ klíčového slova, respektive fráze z nich složená. Díky tomu, že jde o delší frázi (obvykle 3 a více slov), je velmi pravděpodobné, že bude méně vytížena konkurencí a vy tak máte příležitost na ni cílit a prodat jejím prostřednictvím svůj produkt. Longtail vyhledávací dotaz je totiž velmi konkrétní, je u něj málo prostoru pro jinou interpretaci a tak je konverzní poměr longtail frází obecně lepší, než u kratších klíčových slov, které jsou příliš obecné a zahrnují v sobě mnoho různých dotazů, které je možné dále specifikovat pomocí longtail fráze.

PPC

Pay Per Click, česky plať za proklik, je obecně používaný název pro všechny systémy, které jsou schopny na webu zobrazovat bannery či textové reklamy. Patří sem např Google AdWords nebo Sklik od Seznamu. Někdy bývá nesprávně zaměňován za RTB, významem se ale liší.

Quality Score

Metrika používaná nejen v PPC/RTB systému Google AdWords. Zohledňuje relevanci napsaného reklamního textu, klíčového slova na které se má reklama zobrazovat a textu na landing page. Do těchto poměrně transparentních faktorů pak vstupuje velmi obtížně ovlivnitelný faktor a tím je očekávaná míra prokliku. Tento index se vypočítává z historie celého účtu, výkonu dané kampaně, reklamní sestavy, klíčového slova a reklamy samotné. Do tohoto všeho pak samozřejmě vstupuje míra konkurence na dané klíčového slovo.

Chcete-li levnější reklamu, ale nemáte dostatek statisticky relevantních dat pro zodpovědné pozastavení neefektivních částí kampaně, pracujte na zvýšení skóre kvality. Pište texty reklam, tak, aby obsahovaly správná klíčová slova a tvořte podobně optimalizované dopadové stránky.

Remarketing

Jedna z forem RTB/PPC reklamy. V určitých oborech vykazuje velmi dobré výsledky co do ceny za akvizici i konverzního poměru. Je založen na principu, kdy si správce stránek pomocí Google Analytics nebo Google AdWords vybuduje publikum (sbírá cookies návštěvníků webu a ukládá je dle námi definovaného společného jmenovatele, např. všichni, kteří navštívili stránku s ceníkem, ale neodeslali poptávkový formulář). Toto publikum pak bude “pronásledováno” vašimi reklamními bannery či texty napříč internetem v síti webů daného RTB/PPC systému.

Remarketing se řídce používá i jako výraz pro emailové kampaně zacílené na znovuoslovení již získaných zákazníků, kteří např. opustí nákupní košík bez objednávky.

Retargeting

Je totéž co remarketing s jedným drobným rozdílem. Retargeting v sobě zahrnuje jen zobrazování reklam a bannerů, netýká se emailových nebo jiných kampaní.

RTB

Real Time Bidding, česky aukce v reálném čase je pojmenování reklamního online systému, obvykle jde o PPC systém. Principem je, že před každým zobrazením vaší reklamy proběhne ve zlomku sekundy aukce se všemi konkurenty, jejichž zacílení reklamy se kryje s tím vaším. Výsledek rozhodne o tom, zda se vaše reklama zobrazí na lepší či horší pozici nebo třeba vůbec.

ROI

Return Of Investment, česky návratnost investice je jednou z nejdůležitějších metrik pro váš business. Vypočítá se tak, že od tržeb odečtete náklady. Když podobný výpočet uděláte jen pro jeden marketingový kanál, získáte jeho ROI, které můžete porovnat s ostatními a zjistit tak skutečnou efektivitu.

SEO

Search Engine Optimization, česky optimalizace pro vyhledávače, je jedna z podstatných disciplín online marketingu. Sdružuje v sobě postupy a principy pro dosažení co nejlepších výsledků u vyhledávačů.

SERP

Search Engine Results Page, česky stránka s výsledky vyhledávání, je zažitý a velmi používaný výraz v komunitě online marketingu, zapamatujte si jej, váš SEO specialista s ním určitě brzy přijde 😉

Chybí vám zde vysvětlení některého pojmu?

Používá váš specialista online marketingu další pojmy, které v našem výčtu chybí? Nebojte se nás zeptat v komentáři, rádi vnášíme světlo do temných zákoutí nevědomosti.


Zajímáte se o systém ABRA Gen? Napište nám!

Zeptejte se CZ