A

Agenda IS

Konkrétní softwarové funkčnosti integrované v informačním systému, sdružující se v hierarchicky nadřazených modulech.

B

B2B

Business to Business; obchodní vztahy mezi dvěma společnostmi, resp. právními subjekty

B2C

Business to Customer; obchodní vztah mezi firmou a koncovým zákazníkem

C

CRP

Capacity Requirement Planning; proces plánování využití kapacit, tj. pracovišť, strojů a lidských kapacit s cílem co nejefektivněji sestavit plán výroby.

E

ERP

Enterprise Resource Planning (ERP) je informační systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci, a účetnictví.

G

GUI

Graphical User Interface; grafické uživatelské rozhraní.

H

HTML5

HTML5 představuje nejnovější verzi značkovacího jazyka vydávaného konsorciem W3C. Přidává nové tagy, které definují obsah a pomáhají tak k lepší orientaci jak lidem, tak především robotům. Navíc tato verze umožňuje přehrávat multimediální obsah přímo v prohlížeči bez nutnosti softwaru třetích stran. Nově také dokáže pracovat s vektorovou grafikou díky plátnu Canvas.

I

Informační systém (IS)

Softwarový nástroj umožňující propracovanou správu podnikových procesů.

ISDOC

ISDOC (Information System Document) je standard pro elektronickou fakturaci v ČR, který byl vytvořen sdružením ICT Unie (do ledna 2010 se sdružení jmenovalo Sdružení pro informační společnost). Podporu přislíbila [1] většina výrobců ekonomických systémů v ČR, státní správa (MF ČR a MV ČR) a také velké firmy jako je SAP a Microsoft.

ISDOC Reader

Volně šiřitelná samostatná aplikace, která ISDOC dokumenty zobrazuje, včetně všech vložených informací o dokladu, a která je schopna ověřit pravost dokumentu kontrolou elektronického podpisu.

ISDOCX

Tvar formátu ISDOC, který může nést i přílohy faktury, které k ní mají právní relevanci, např. obchodní podmínky, kalkulační listy atd.

M

Modul IS

Soubor funkcí, nástrojů a zobrazení pro specifickou oblast podnikových procesů; vnořené komplexní funkčnosti se nazývají agendami.

O

OLE

Object Linking and Embedding; technologie pro přístup a napojení na externí aplikace.

P

POS

Point Of Sale; terminálová pokladna; on-line řešení pokladního prodeje se schopností přijímat platební karty

R

Replikace

Ttechnologie zajišťující výměnu dat mezi informačními systémy jednotlivých poboček organizace.

S

Saas

Software as a Service; Software jako služba; je způsob poskytování software, při kterém poskytovatel zpřístupňuje aplikace uživateli přes internet a zajišťuje technologii provozu aplikace.

SCM

Supply Chain Management; řízení dodavatelského řetězce.

SmartPOS

Off-line řešení pokladního prodeje.

W

Webhosting

Pronájem datového prostoru na serveru poskytovatele, za účelem provozování internetové stránky.

Wiki

Technologie pro tvorbu a prohlížení dokumentů proložených hypertextovými odkazy; k editaci se používají specifické značky.

Worklfow

Výčet postupně navazujících kroků jednoho uceleného procesu.

Společnost YVES ROCHER používá informační systém ABRA
Společnost PETROF používá informační systém ABRA
Společnost LAKTOS používá informační systém ABRA