Kontaktní formulář
×

Odborné semináře

Odborné semináře nabízejí hlubší pohled na fungování informačních systémů ABRA . Jsou určeny pro ty, kteří chtějí ABRU dokonale ovládat a přizpůsobovat její vlastnosti potřebám konkrétním procesům podniku. Odborné semináře lze navštívit na pobočkách společnosti ABRA Software, nebo domluvit jejich konání přímo na pracovišti firmy. Pravidelně vypisovaná témata odborných seminářů rádi doplníme individuálním požadavkem na školené téma.

Nejbližší semináře

04.05.2017 13:30PRAHAPřizpůsobení pro pokročilé
15.05.2017 13:00PRAHAABRA Gen API
23.05.2017 8:30PRAHAInstalace a základní administrace
23.05.2017 13:00PRAHASpráva uživatelů a nastavení
31.05.2017 13:30PRAHAExporty

Zde naleznete všechny semináře řazené od nejbližšího. Filtrovat můžete libovolně po kliknutí na ikonku filtru.

Místo Datum Téma semináře Kapacita
Filtr:
PRAHA 04.05.2017 13:30 - 17:00 Přizpůsobení pro pokročilé 6
PRAHA 15.05.2017 13:00 - 16:30 ABRA Gen API 5
PRAHA 23.05.2017 8:30 - 12:00 Instalace a základní administrace 3
PRAHA 23.05.2017 13:00 - 16:30 Správa uživatelů a nastavení 8
PRAHA 31.05.2017 13:30 - 16:30 Exporty 5
PRAHA 12.06.2017 8:30 - 12:00 Základy přizpůsobení I. 8
PRAHA 12.06.2017 13:00 - 16:30 Základy přizpůsobení II. 9
PRAHA 28.06.2017 8:30 - 16:30 Využití SQL v ABRA Gen 4

Témata seminářů

 • Správa uživatelů a nastavení

  Seminář je určen správcům ABRA Gen. Získáte znalosti potřebné pro provádění rutinních prací spojených s přidáváním a odebíráním uživatelů, přidělováním práv a informace o postupech předávání nastavení jednoho uživatele jinému.

  Správa uživatelů a nastavení

  • správa uživatelů
  • nastavení práv uživatelů - používání rolí a skupin rolí
  • privilegia a zvláštní práva
  • správa licencí
  • snadný a rychlý přenos nastavení mezi uživateli
  • import/export uživatelských definic - tiskové sestavy, panely, sloupce
  • registrace rozhraní (OLE, MS Excel)

  Pro úspěšné zvládnutí tohoto semináře doporučujeme předem absolvovat seminář "Základy ovládání".

  Místo Datum Volná místa
  Filtr: NONE
  PRAHA 23.05.2017 13:00 - 16:30 8
 • Instalace a základní administrace

  Seminář je určen pro správce systémů ABRA a správce sítí. Je zaměřen na uživatele systémů G3. Získáte v něm znalosti potřebné pro provádění rutinních prací při instalaci/aktualizaci ABRA Gen, přidávání, změny a odebírání spojení na databáze a zálohování, nebo případnou obnovu dat ze zálohy. Rovněž se seznámíte se základními nástroji pro správu ABRA Gen.

  Instalace a základní administrace

  • instalace/update databáze Firebird
  • instalace/update ABRA Gen na OS Windows
  • využívání základních parametrů v Nexus.cfg
  • používání vybraných nástrojů - DBAdmin.exe, DBTool.exe
  • nastavení zálohování prostředky ABRA Gen nebo Firebird
  • základní parametry spuštění ABRA Gen

  Pro úspěšné zvládnutí tohoto semináře doporučujeme předem absolvovat seminář "Základy ovládání".

  Místo Datum Volná místa
  Filtr: NONE
  PRAHA 23.05.2017 8:30 - 12:00 3
 • Základy přizpůsobení II.

  Seminář je určen pro správce ABRA Gen. Absolvováním semináře získáte znalosti běžných nástrojů pro přizpůsobení ABRA Gen konkrétním potřebám vaší firmy a jejích jednotlivých uživatelů. Tím budete schopni rychle a relativně levně splnit většinu běžných požadavků vašich pracovníků na úpravy ABRA Gen.

  Úprava vizualizace dat

  • úpravy variantních formulářů
  • vytváření panelů definovatelných údajů
  • editace sloupců v seznamech

  Pro úspěšné zvládnutí tohoto semináře doporučujeme předem absolvovat seminář "Základy ovládání".

  Místo Datum Volná místa
  Filtr: NONE
  PRAHA 12.06.2017 13:00 - 16:30 9
 • ABRA Gen API

  Kurz je určen pro administrátory ABRA Gen a programátory, kteří budou využívat ABRA Gen API. Toto programátorské rozhraní umožňuje integrovat systém s jinými aplikacemi, které spolu mohou vzájemně komunikovat a to zcela bez nutnosti lidské práce.

  ABRA Gen API

  • obecné informace, základní pojmy
  • nastavení a spuštění
  • základní práce s objekty, dotazování zdrojů
  • způsoby dotazování
  • popis dotazovacího jazyka
  • praktické ukázky a typické úlohy dotazování

  Pro úspěšné zvládnutí tohoto semináře doporučujeme předem absolvovat seminář "Využití SQL v ABRA Gen".

  Místo Datum Volná místa
  Filtr: NONE
  PRAHA 15.05.2017 13:00 - 16:30 5
 • Základy přizpůsobení I.

  Seminář je určen pro správce ABRA Gen. Absolvováním semináře získáte znalosti běžných nástrojů pro přizpůsobení ABRA Gen konkrétním potřebám vaší firmy a jejích jednotlivých uživatelů. Tím budete schopni rychle a relativně levně splnit většinu běžných požadavků vašich pracovníků na úpravy ABRA Gen.

  Úprava struktury dat

  • vytváření uživatelských položek
  • vytváření uživatelských formulářů
  • vytváření uživatelských číselníků

  Pro úspěšné zvládnutí tohoto semináře doporučujeme předem absolvovat seminář "Základy ovládání".

  Místo Datum Volná místa
  Filtr: NONE
  PRAHA 12.06.2017 8:30 - 12:00 8
 • Exporty

  Rozšiřující seminář zaměřený na vytváření vlastních exportů dat z ABRA Gen. Je určen pro správce ABRA Gen a zkušené uživatele, kteří se chtějí naučit nebo zdokonalit ve vytváření definic pro export dat do souborů.

  Definice exportu

  • vysvětlení použité technologie
  • tvorba exportu do TXT, CSV formátu
  • tvorba XML souboru
  • ukládání dat do XLS souboru

  Akce po vytvoření souboru

  • nalezení souboru v průzkumníkovi
  • otevření exportovaného souboru v asociovaném programu
  • spuštění externí aplikace a následné zpracování vytvořeného souboru
  • odeslání souboru e-mailem formou přílohy

  Pro úspěšné zvládnutí tohoto semináře doporučujeme předem absolvovat semináře "Základy ovládání" a "Tiskové sestavy".

  Místo Datum Volná místa
  Filtr: NONE
  PRAHA 31.05.2017 13:30 - 16:30 5
 • Přizpůsobení pro pokročilé

  Seminář navazuje na kurz Základní přizpůsobení. Získáte v něm znalosti dalších nástrojů pro přizpůsobení ABRA Gen konkrétním potřebám vaší firmy včetně schopnosti vytvářet grafy ve formulářích a tiskových sestavách.

  Doplňky uživatelských formulářů

  • tabulka
  • tlačítka s akcemi
  • souborový systém
  • prohlížeč obrázků a videa
  • internetový prohlížeč
  • další

  Definice grafů

  • ve formuláři
  • v tisku

  Pro úspěšné zvládnutí tohoto semináře doporučujeme předem absolvovat semináře "Základy ovládání", "Základní přizpůsobení" a "Využití SQL v ABRA Gen".

  Pro zdárné absolvování je vhodná základní znalost jazyka SQL.

  Místo Datum Volná místa
  Filtr: NONE
  PRAHA 04.05.2017 13:30 - 17:00 6
 • Využití SQL v ABRA Gen

  Seminář je určen pro správce ABRA Gen a uživatele se základní znalostí jazyka SQL. Absolvováním semináře získáte znalosti umožňující vytvářet obecné podmínky v omezeních a filtrech, získáte data pro panely, sloupce a tisky dalším způsobem a naučíte se upravovat zdroje dat pro tiskové výstupy a exporty.

  Datový model a nástroje

  • dokumentace
  • nástroje pro náhled nad daty (DBTool,…)

  Používání příkazu Select v ABRA Gen

  • použití funkce NxSQLSelect v panelech, sloupcích a tiskových definicích
  • použití jednoduchých SQL dotazů ve výrazech v omezení
  • použití složených SQL dotazů ve výrazech v omezení

  Datové zdroje pro tiskové reporty a exporty

  • používání nástroje DynSQL Editor
  • reportovací skupina, místa v programu
  • přidávání a úpravy dat
  • přidávání a úpravy podmínek
  • přidávání a úpravy klíčů

  Pro úspěšné zvládnutí tohoto semináře doporučujeme předem absolvovat semináře "Základy ovládání" a "Základní přizpůsobení".

  Pro zdárné absolvování je vhodná základní znalost jazyka SQL.

  Místo Datum Volná místa
  Filtr: NONE
  PRAHA 28.06.2017 8:30 - 16:30 4

FILTR

Od Do Místo Kapacita od
PRAHA
FILTRUJ
Společnost YVES ROCHER používá informační systém ABRA
Společnost PETROF používá informační systém ABRA
Společnost LAKTOS používá informační systém ABRA