Školení - Majetek (webinář)

Nová forma semináře = webinář !!! Jak on-line prezentace proběhne?

Stačí se přihlásit do naší virtuální výukové místnosti, která pro vás bude přístupná již 15 minut před zahájením prezentace. Přihlašovací údaje do místnosti obdržíte e-mailem nejpozději den před konáním prezentace.

Webinář na specifickou oblast majetku je určený všem uživatelům, kteří pracují s evidencí majetku a jeho odpisy. Doporučujeme jej absolvovat uživatelů pracujícím s evidencí majetku, to jest obvykle účetním.

Nastavení majetku

 • nastavení parametrů
 • nastavení odpisových skupin
 • číselník odpovědných osob
 • číselník druhů majetku

Majetek

 • evidence karet dlouhodobého majetku
 • evidence karet majetku s historií (majetek dříve odepisovaný)
 • doklady zařazení do evidence
 • doklady změny vstupní ceny
 • doklady vyřazení dlouhodobého majetku
 • odpisy majetku a zaúčtování odpisů

Drobný majetek

 • evidence drobného majetku

Inventura majetku

 • základní postup

Pro úspěšné zvládnutí tohoto webináře doporučujeme předem absolvovat seminář/webinář „Základy ovládání“.


Přehled termínů

Místo Datum Volná místa
Praha 14. 12. 2020 9:00 - 12:00 23 Přihlásit